Hoeve Stassens of De Witte Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Jeuk
Straat Hasselbroekstraat
Locatie Hasselbroekstraat 217, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Stassens of De Witte Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Witgekalkte, gesloten hoeve met trapezoïdale binnenplaats uit de 18de eeuw, gelegen in het gehucht Hasselbroek op de grens met Corswarem tegenover de Sint-Jobkapel die door de familie Stassens werd gebouwd. Reeds vanaf midden van de 17de eeuw door de familie Stassens bewoond.

Ten westen inrijpoort met duifhuis onder wolfsdak (Vlaamse pannen); rondbooginrijpoort met negblokken (kalksteen).

Boerenburgerhuis met dubbelhuisopstand; twee bouwlagen en zes traveeën onder zadeldak (mechanische pannen, tot 1964 Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 18de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen voor de omlijstingen en gepikte plint. Voorgevel (straatzijde) geritmeerd door rechthoekige vensters met arduinen onderdorpel en gecementeerde omlijsting. Rechthoekige, overluifelde deur van arduin op neuten. Achtergevel: drie kloosterkozijnen van kalksteen, twee rechthoekige kalkstenen zoldervenstertjes en een rechthoekige kalkstenen deur. Rechts van de achtergevel werd een tweede deur met bordes bijgemaakt. De zijgevels met muurvlechtingen werden in 1964 verlaagd bij het aanbrengen van het nieuwe dak.

Ten noorden, stal onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1716 door middel van muurankers; deuren en dakvensters wijzen op verschillende aanpassingen; drie getoogde deuren met negblokken en twee vierkante zoldervensters met negblokken van kalksteen, naast twee rechthoekige staldeuren en twee rechthoekige kalkstenen vensters Zijgevel met muurvlechtingen (aan straatzijde), waterpomp naast een rechthoekig venstertje.

De grote dwarsschuur ten oosten werd in 1964 volledig verbouwd en kreeg een plat dak; alleen de posten van de twee kalkstenen rondbooginrijpoorten aan de erfzijde zijn nog zichtbaar.

De zuidschuur, haaks op het woonhuis, is recenter.

Ten westen, in de as van het woonhuis, bakhuis onder zadeldak (mechanische pannen met lagere nok). De muurankers met het jaartal 1755 zijn aan de straatzijde zichtbaar.

Wagenhuis achter de stallen, onder het luifelvormige, gebogen dekschild; de korfboogpoort met pijlervormige posten (kalksteen) aan de straatzijde is thans dichtgemetst.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Jeuk

Jeuk (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.