Lindehoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Ferme du Tilleul
Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Jeuk
Straat Houtstraat
Locatie Houtstraat 65, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Lindehoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Witgekalkte gesloten hoeve met rechthoekige gekasseide binnenplaats, uit de 18de en eerste helft van de 19de eeuw, ingeplant op een kruispunt van wegen.

Ten zuiden, poort met duifhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen); hardstenen rondbooginrijpoort met negblokken en sluitsteen met jaartal 1765.

Ten westen, boerenburgerhuis; dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Links, bijgebouw van twee traveeën onder mansardedak (gevelsteen: 1804 door René Bosmans, vroegere eigenaar). Baksteenbouw met verwerking van arduin. Voorgevel (straatzijde) op gecementeerde plint. Hoekstenen van arduin, links gecementeerd. Beluikte arduinen kloosterkozijnen met getoogde bovendorpel met sluitsteen en smalle beluikte arduinen steekboogvensters op de tweede bouwlaag. Getoogde deur op neuten. Achtergevel op gepikte plint (erfzijde): rechthoekige deur- en vensteromlijstingen (twee kruisvensters afgebroken en vervangen door rechthoekige vensters, 1974). Zijgevels voorzien van vlechtingen, oculi, rechthoekige en getoogde vensters: een hijsbalk aan de straatzijde.

Ten zuiden, stallen onder zadeldak met aandaken (Vlaamse pannen), aansluitend bij de inrijpoort; rechthoekige arduinen deuren en vensters aan de erfzijde.

Ten westen, stallingen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) met aan de erfzijde rechthoekige deuren en vensters van arduin (verbouwd in 1974); dichtgemetselde arduinen rondbooginrijpoort met negblokken en krammen die het jaartal 1742 vormen. Dubbele dwarsschuur onder zadeldak aan de noordzijde met twee grote poorten die een derde kleinere poort flankeren: arduinen omlijsting met negblokken en gesmeed ijzeren krammen die boven de twee grote poorten de jaartallen 1773 en 1759 vormen. Zijgevels met muurvlechtingen.

In 1974 afgebroken wagenhuis aangebouwd tegen de schuur in de boomgaard. Bakhuis tussen woonhuis en schuur, verwijderd in 1974 en vervangen door constructie met plat dak.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Jeuk

Jeuk (Gingelom)

is gerelateerd aan Herenboerenparkje

Houtstraat 65 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.