erfgoedobject

Huis De Kroone

bouwkundig element
ID: 216913   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216913

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek

Voortgaande op de literatuur stond hier al in de 14de eeuw een hofstede, genaamd 'De Kroon' die onder meer in de loop van de 16de en 17de eeuw werd verwoest en heropgebouwd. De Kroon strekte zich uit langsheen de huidige Kasteelstraat tot aan de Klarastraat. Zeker sedert de 17de eeuw was de Kroon gekend als herberg-brouwerij. In 1751 verkochten de toenmalige eigenaars het goed aan Karel van Lotharingen die De Kroon liet afbreken om er de nieuwe Kasteelstraat aan te leggen naar de ingang van Het Hoefijzer. In 1766 verdeelde Karel van Lotharingen de terreinen van de oude Kroone. Een van de percelen schonk hij aan zijn dienstbode Jan Pieter Danhieux. Deze bouwde er waarschijnlijk het huidige hoekhuis; op de Ferrariskaart van 1770-1778 is er bebouwing op deze plaats.

Op het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw was het pand in gebruik als herberg. Oude prentkaarten uit het begin van de 20ste eeuw geven als benaming 'estaminet Bellevue'; op dat ogenblik is er in de vierde travee nog een deur in entablementomlijsting en zijn de dakvensters geflankeerd door voluutvormige vleugelstukken; op de vermoedelijk iets latere prentkaarten is er ook een deur in de derde travee, op de plaats van de huidige deur; later deed het pand dienst als restaurant, momenteel (augustus 2014) is het leegstaand. Gelegen in het beschermde landschap, gevormd door de Sint-Janskerk met het omringende kerkhof en de aanpalende woningen.

Beschrijving

Hoekpand van drie en drie traveeën en twee bouwlagen onder geknikt mansardedak. Met schijnvoegen gecementeerde en in het midden geknikte lijstgevel, geopend door rechthoekige, eertijds beluikte benedenvensters en getoogde bovenvensters in een geprofileerde omlijsting. De vensters op de begane grond links zijn momenteel verbreed en de rechthoekige poort in de vierde travee werd omgevormd tot venster. Aflijnende houten kroonlijst op klossen. Gecementeerde linker zijgevel.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • MOTTE V. & RUTTENS P. s.d.: Tervuren is niet zomaar een gemeente, Vura Ducum 3, 50.
  • MOTTE V. 1995: Het huis De Linde, De Horen 22.4, 20-29.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis De Kroone [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216913 (Geraadpleegd op 10-07-2020)