Distilleerderij Snyers-Goyens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Jeuk
Straat Hundelingenstraat
Locatie Hundelingenstraat 42, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Distilleerderij Snyers-Goyens

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Hoeve met stokerij voor graanalcohol, gelegen aan de Molenbeek, die door het park met vijver loopt.

Ruime, gesloten hoeve uit het begin van de 19de eeuw met witgekalkte bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats.

Ten zuidoosten, bepleisterde poort met duifhuis onder zadeldak (mechanische pannen) tussen de ingezwenkte topgevels, op een gevelsteen gedateerd 1810; voorgevel met arduinen rondbooginrijpoort met hoekstenen waarboven een deurtje met balustrade, geflankeerd door twee gekoppelde, rechthoekige vensters met doorlopende bovendorpel (arduin); oculus in de top. Achtergevel met halfrond arduinen venstertje van de duifhuis, en oculus in de top.

Ten zuidwesten, boerenhuis dat oorspronkelijk een dubbelhuis was van vijf traveeën en twee bouwlagen; heden tien traveeën; zadeldaken (kunstleien op de oudste gedeelten en mechanische pannen op de meer recentere verbouwingen uit de eerste helft van de 20ste eeuw, en lessenaarsdak achter de trapgevel aan tuinzijde. Baksteenbouw met verwerking van arduin voor omlijstingen, hoekblokken en plint (gecementeerde plint aan de recente delen). De erfzijdegevel is voorzien van rechthoekige arduinen vensters, smalle, rechthoekige zoldervenstertjes, rechthoekige arduinen deur met gecementeerde, neoclassicistische ornamenten, en arduinen bordes; boven de deur, vierkante gevelsteen met de initialen S.G.; modillons onder de houten kroonlijst. De gevel aan de tuinzijde is voorzien van rechthoekige, arduinen vensters met gecementeerde oren, en een rechthoekige arduinen deur met druiplijst en bordes. Tegen de eerste drie traveeën werd een veranda onder plat dak bijgebouwd. In de getrapte zijgevel, rechts van de oudere kern, rechthoekige vensters met negblokken en banden die boven- en onderdorpel verbinden (gecementeerd); ook tegen deze trapgevel veranda onder plat dak.

Ten zuiden en noordoosten, stallen op L-vormige plattegrond; twee bouwlagen onder zadeldak met doorlopende nok (Vlaamse pannen). Baksteenbouw met arduin voor de omlijstingen; gecementeerde plint aan de binnenplaats, gepikt aan de buitenzijde. Erfzijde: rechthoekgie vensters met arduinen onderdorpels en gecementeerde bovendorpels op de eerste bouwlaag en rechthoekige arduinen vensters op de tweede bouwlaag; rechthoekige arduinen deuren, of rechthoekige poorten met gecementeerde latei. Straatzijde: halfronde venstertjes met arduinen onderdorpel.

Ten noordwesten, dwarsschuur onder wolfsdak, met in de erfzijdegevel twee arduinen rondbooginrijpoorten (een aangepast tot deur) met hoekblokken.

Tegen de zuidoostzijgevel bevindt zich de voormalige stokerij, gekenmerkt door industriële rondboogvensters met ijzeren roedeverdeling (verwijderd in augustus 1977), en vrijstaande ronde fabrieksschouw; binneninstallatie volledig verdwenen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Jeuk

Jeuk (Gingelom)

is gerelateerd aan Herenboerenparkje

Hundelingenstraat 42 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.