Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Klein-Jeuk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Jeuk
Straat Klein-Jeukstraat
Locatie Klein-Jeukstraat 26, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Klein-Jeuk

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige parochiekerk gelegen op de hoek der Ramperie- en Klein-Jeukstraat, op een kleine terp die het vroegere kerkhof vormde. Miraculeus Onze-Lieve-Vrouwebeeld vereerd op 9 september om goede bevallingen af te smeken.

Thans sterk vervallen kerkje: oorspronkelijk driebeukig romaans gebouw uit de 12de eeuw en ingebouwde gotische westtoren uit de 16de eeuw, in 1730 ingestort op linkerzijbeuk; rechterzijbeuk in 1770 gesloopt. Na 1969 onoordeelkundig hersteld met vlakke zoldering in schip en koor, nieuwe bakstenen voorgevel (1971), en kunstleien dak boven het koor (1974).

Zaalkerkje met romaans schip van drie traveeën en koor van één recente travee met driezijdige koorsluiting. Baksteenbouw (uitzonderlijk in de post-Karolingische architectuur); verwerking van mergelsteen voor de enkele band en de vensteromslijstingen, en kalksteen voor de deuromlijsting. Thans, met uitzondering van de vernieuwde voorgevel, volledig overkalkt.

Westelijke voorgevel met gedrukte rondboogdeur met negblokken. In noord-en zuidgevels drie dichtgemetste rondboogarcades onder dichtgemetste bovenventsers, verbonden door één band; daartussen eenvoudige kraagstenen die de nokbalken der zijbeuken droegen. het koor vertoont een bakstenen sokkel met mergelstenen afzaat; buiten de drie gotisch verbouwde spitsboogvensters, geprofileerd rondboogvenster op de zuidzijde.

Interieur deels verborgen achter de storende houten lambrisering en het plafond. Gotische spitsboogvormige triomboog met hoekblokken van mergelsteen.

Mobilair: Votiefschilderij op doek, met Onze-Lieve-Vrouw met doodgeboren kind, gedateerd 1747.

Beeld, Madonna met Kind, gepolychromeerde eik (16de eeuw), ontvreemd in 1975. Portiekaltaar, Luikse Régence, eik (eerste helft 18de eeuw). Twee grafstenen, gedateerd 1626 en 1643, ingemetst in de westelijke voorgevel; grafkruis, gedateerd 1636.

  • GEUKENS D., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Limburg, Kanton Sint-Truiden, Brussel, 1977, p. 41-42.
  • RENSON G., De Kapel van Klein-Jeuk, (Limburg, XXVI, p. 141-146).
  • TIMMERS J.J.M., De Kunst van het Maasland, Assen, 1971, p. 60-61.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Jeuk

Jeuk (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.