erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 216942   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216942

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

In 1927 diende 'pleitbezorger' G. Geens een bouwaanvraag in voor het oprichten van een woning op een stuk grond dat hoorde bij het huis Onze-Lieve-Vrouwestraat nummer 143. Het perceel paalde aan het Boogstraatje en strekte zich uit tot achter de woningen nummers 137-139. Deze locatie bood zicht op de Dijle en de Lange Schipstraat, waartegenover de quasi vrijstaande villa beeldbepalend werd opgesteld. Vermoedelijk kreeg toen de oudere woning aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat haar huidige art-decogevel, waarvoor echter geen bouwplannen zijn teruggevonden.

Architect Cyriel Van den Bergh stelde de plannen op voor de quasi volledig vrijstaande villa van drie bouwlagen op U-vormig grondplan onder gecombineerde leien schilddaken. Het huis stond met een gang en een gemeenschappelijke trappenhal in directe verbinding met het huis aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat nummer 143. In 1937 werd de gevel aan het Boogstraatje uitgebouwd met een trapez├Âidale erker.

De gevels die te zien zijn vanaf de Lange Schipstraat kenmerken zich door hun moderne kubistische vormenbehandeling met asymmetrische gevelcompositie, opgebouwd rond het lagere centrale volume met korfboogportiek en balkon aan de rivierzijde. Elk volume heeft een bakstenen onderbouw en een witgepleisterd bovendeel.

Voorts typeren de gevels zich door hun afwisselende vormen in gevelbekroningen (punt, tuit- en lijstgevel tussen hoektorens) en gevelopeningen (rechthoekig/afgeschuind/korfboogvormig). De decoratieve afwerking van de rechter puntgevel met een ronde krans verwijst naar de beaux-arts-stijl, waarvan de motieven ontleend zijn aan de neo-Lodewijk XVI-stijl, overeenkomstig de decoratieve vormentaal van het oudere tuinpaviljoen aan de Dijle.

Het paviljoen op de kaaimuur van de Dijle, volgens een bouwaanvraag van 1855 gebouwd als kabinet en werkplaats van meestermetser J.E. Gys, heeft een bakstenen onderbouw met trap onder een rondboogdoorgang en een bovenbouw met bepleisterde gevels onder plat dak. De riviergevel in neo-Lodewijk XVI-stijl is in het centrale risaliet voorzien van een rechthoekig venster binnen een geprofileerde omlijsting op doorgetrokken hardstenen lekdorpel met ijzeren vensterhekje. Neo-Lodewijk XVI-decoraties komen voor in de nissen van de twee zijrisalieten en in de bekronende gevellijst.

Aan de straatzijde bevindt zich op de hoek met het Boogstraatje een burgerwoning van drie bouwlagen onder pannen zadeldak (nummer 143). De eclectische, heden blauw en wit geschilderde lijstgevel is vooral gemarkeerd door de trapezoïdale erker van de eerste verdieping. De kubistisch afgeschuinde bovenhoeken van de gevelopeningen en de schuine vensterdorpels verwijzen vooral naar de art-decostijl. De kroonlijst met tandlijst en klossen evenals de consoles ontlenen hun vormentaal nog aan de Lodewijk XVI-stijl. Vermoedelijk dateren de metalen deur met decoratief traliewerk en de metalen winkelpui ook nog uit de jaren 1920. Vernieuwde ramen.

  • Stadsarchief Mechelen, verzameling F. Berlemont, Onze-Lieve-Vrouwestraat 1, 167-170.
  • Stadsarchief Mechelen, bouwaanvragen: 1855/56, 1927/0096, 1937/0176.
  • Stadsarchief Mechelen - www.beeldbank.be, SME001013164 (1970), SME001012978 (1972), SME001004608 (2005), SME004000942 (2006), SME002000416 (paviljoen, s.d.).

Bron     : -
Auteurs :  Wouters, Annelies
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/216942 (Geraadpleegd op 20-02-2020)