Huis Het Half Maantje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Aalst
Straat Pontstraat
Locatie Pontstraat 10, Aalst (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalst (actualisaties: 01-05-2005 - 31-05-2005).
  • Adrescontrole Aalst (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Aalst (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis Het Half Maantje

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1997.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Het Half Maantje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het hoekhuis Het Half Maantje bleek na het decaperen van de gevelbezetting te behoren tot één van de zeldzaam geworden voorbeelden van met baksteen ingevulde vakwerkbouw.

Uit archivalische bronnen blijkt het hoekhuis pas in het laatste kwart van de 17de eeuw zijn gebouwd, hetgeen betekent dat het hier om een vrij late toepassing van vakwerkbouw gaat, waarbij uit overwegingen van brandpreventie baksteenmateriaal in plaats van lemen invulwanden werd gebruikt. De benaming "Het Half Maantje" is ontleend aan een ernaast gelegen herberg die reeds in 1444 de benaming "De Maan" en sedert 1626 de naam "Half Maene" droeg. Het hoekhuis - tevens herberg - ernaast, werd in 1649 "De Valcke" genaamd, nadien gesloopt en in 1688 herbouwd en tot "In de Valck" omgedoopt. Na de sloping van de oorspronkelijke "Halve Maan" ging deze benaming dus over op het hoekhuis "De Valck" (huidige Huis De Halve Maan).

Het huis had oorspronkelijk een witgekalkte, later gecementeerd en thans gedecapeerd gevelparement, waarop nu nog sporen van de oude witkalklaag zichtbaar zijn. Het huidig aspect is het resultaat van een restauratie waarbij de bewaard gebleven onderdelen van de vakwerkbouw - ofschoon ietwat overgeaccentueerd - bewaard zijn gebleven, meer bepaald bij de opbouw van de zij- en achtergevel. Het na decapering zichtbaar laten van het baksteenparement - met de getuigen van de vroegere kalkbezetting - is een bewuste restauratiekeuze geweest.

Het hoekhuis met de Stoofstraat telt twee bouwlagen en drie traveeën onder een afgesnuit zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). De lijstgevel toont een vernieuwd parement op een bepleisterde plint en is voorzien van een houten winkelpui. De rechthoekige bovenvensters hebben hardstenen lekdrempels en de rechthoekige deur heeft een bovenlicht in een vlakke hardstenen omlijsting. De aanbouw (in de Stoofstraat) telt twee bouwlagen en twee traveeën onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met een sterke dakhelling, hetgeen wijst op een oudere kern. De oorspronkelijk gecementeerde gevel bevat rechthoekige vensters die beluikt waren op de benedenverdieping.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO001045, Aalst: Oude Binnenstad (VAN DEN BOSSCHE H., 1997).
  • D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Eeman, Michèle; Van den Bossche, Hedwig; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Pontstraat

Pontstraat (Aalst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.