erfgoedobject

Huis Het Half Maantje

bouwkundig element
ID: 217   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het hoekhuis Het Half Maantje bleek na het decaperen van de gevelbezetting te behoren tot één van de zeldzaam geworden voorbeelden van met baksteen ingevulde vakwerkbouw.

Uit archivalische bronnen blijkt het hoekhuis pas in het laatste kwart van de 17de eeuw zijn gebouwd, hetgeen betekent dat het hier om een vrij late toepassing van vakwerkbouw gaat, waarbij uit overwegingen van brandpreventie baksteenmateriaal in plaats van lemen invulwanden werd gebruikt. De benaming "Het Half Maantje" is ontleend aan een ernaast gelegen herberg die reeds in 1444 de benaming "De Maan" en sedert 1626 de naam "Half Maene" droeg. Het hoekhuis - tevens herberg - ernaast, werd in 1649 "De Valcke" genaamd, nadien gesloopt en in 1688 herbouwd en tot "In de Valck" omgedoopt. Na de sloping van de oorspronkelijke "Halve Maan" ging deze benaming dus over op het hoekhuis "De Valck" (huidige Huis De Halve Maan).

Het huis had oorspronkelijk een witgekalkte, later gecementeerd en thans gedecapeerd gevelparement, waarop nu nog sporen van de oude witkalklaag zichtbaar zijn. Het huidig aspect is het resultaat van een restauratie waarbij de bewaard gebleven onderdelen van de vakwerkbouw - ofschoon ietwat overgeaccentueerd - bewaard zijn gebleven, meer bepaald bij de opbouw van de zij- en achtergevel. Het na decapering zichtbaar laten van het baksteenparement - met de getuigen van de vroegere kalkbezetting - is een bewuste restauratiekeuze geweest.

Het hoekhuis met de Stoofstraat telt twee bouwlagen en drie traveeën onder een afgesnuit zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). De lijstgevel toont een vernieuwd parement op een bepleisterde plint en is voorzien van een houten winkelpui. De rechthoekige bovenvensters hebben hardstenen lekdrempels en de rechthoekige deur heeft een bovenlicht in een vlakke hardstenen omlijsting. De aanbouw (in de Stoofstraat) telt twee bouwlagen en twee traveeën onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met een sterke dakhelling, hetgeen wijst op een oudere kern. De oorspronkelijk gecementeerde gevel bevat rechthoekige vensters die beluikt waren op de benedenverdieping.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO001045, Aalst: Oude Binnenstad (VAN DEN BOSSCHE H., 1997).
  • D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.

Bron     : -
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle, Van den Bossche, Hedwig


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis Het Half Maantje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217 (Geraadpleegd op 17-02-2020)