erfgoedobject

Gemeentehuis en gemeenteschool van Bost

bouwkundig element
ID: 217002   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217002

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis en bijhorende, achterin gelegen gemeenteschool van Bost, deelgemeente van Tienen. Beide gebouwen werden kadastraal geregistreerd in 1896. Het gemeentehuis is heden ingericht met sociale appartementen. In het schooltje, gelegen ten zuidoosten, huist nu een afdeling van de openbare bibliotheek.

Gemeentehuis van twee bouwlagen boven een souterrain onder een gecombineerde bedaking met schilddak (leien), voorzien van twee kleine, houten dakkapellen. Gevel afgelijnd door een uitkragende houten kroonlijst op klossen. Het rode baksteenparement in kruisverband wordt verlevendigd met blauwe hardsteen, toegepast als plint, lekdrempels, lateien, negblokken, muurbanden en gevelaccenten. De decoratieve uitwerking van de gevel wordt versterkt door een horizontaal fries tussen beide bouwlagen, doorlopend over de verschillende gevels en uitgevoerd met hardstenen blokken in dambordpatroon. Centraal in de linkertravee is het fries voorzien van hardstenen platen met de inscriptie 'Gemeente Huis. Maison Communale'. Combinatie van een puntgevelrisaliet links en een lijstgevel van drie traveeën rechts. Linker travee met getrapt drielicht op de verhoogde gelijkvloerse verdieping, verticaal geaccentueerd met ijzeren deelzuiltjes, met art-nouveau-inslag in de kapitelen. De drie bovenvensters zijn gevat tussen bakstenen penanten en voorzien van een doorgetrokken lekdorpel. De puntgevel wordt doorbroken door een venster en bekroond met een hardstenen wapenschild. Rechthoekige vensters onder boogvelden ingevuld met geglazuurde baksteen, ritmeren de gevel en bewaren hun houten schrijnwerk. Vernieuwde, rechthoekige toegangsdeur in de linker travee van de lijstgevel, bereikbaar via een hardstenen bordestrap. In de plint is een ijzeren voetschraper aanwezig.

Blinde zijgevels, met uitzondering van de rechtertravee van de rechter zijgevel, voorzien van een toegangsdeur en rechthoekige bovenvensters, geflankeerd door een eenlaagse uitbouw van twee traveeën. Erachter bevindt zich een lager bijgebouw, haaks ten opzichte van de straat, van drie traveeën met deur in de rechtertravee.

In de zuidoostelijke hoek aansluitend eenlaags schoolgebouw van negen traveeën onder een zadeldak (vernieuwde pannen, nok evenwijdig met de straat). Gelijkaardig materiaalgebruik als het gemeentehuis, meer bepaald een combinatie van rode en geglazuurde baksteen en blauwe hardsteen. Symmetrisch uitgebouwde lijstgevel, geritmeerd door rechthoekige vensters gevat tussen lisenen, met centraal een brede toegangstravee met twee deuren aan weerszijden geflankeerd door een venster. De lateien van de vensters zijn uitgevoerd als metalen I-balken met rozetten. Al het schrijnwerk werd vernieuwd.

De betegelde speelplaats gelegen voor het schoolgebouw wordt aan de straatzijde afgesloten door middel van een bakstenen muur, met gelijkaardige vormgeving, geritmeerd door lisenen en geaccentueerde pijlers. De muuropeningen werden aangepast.

Op de voorgevel van het gemeentehuis is een gietijzeren gedenkplaat aangebracht met de vermelding 'Verfraaiing der dorpen 1950/ Zo het dorp/ Zo het land'. De beweging 'de verfraaiing van het landleven' ontstond in het begin van de twintigste eeuw vanuit diverse overheden en werd vanaf de jaren vijftig ook ter harte genomen door de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom en hun tijdschrift Landeigendom. Het doel van de beweging was het moderniseren van de landelijke omgeving, mits het vrijwaren van het landelijk karakter. Dit resulteerde in een verdediging voor het bouwen van woningen in landelijke bouwstijlen, in evenwicht en harmonie met de lokale omgeving.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Tienen, afdeling VI (Bost), 1896/1.
  • FLORÉ F. 2006: Nieuwe modellen voor betere volkswoningen, De modelplannen van de nationale bouwmaatschappijen in de jaren vijftig, in: VAN HERCK K. & AVERMAETE T. (red.), Wonen in welvaart, Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, Antwerpen, 85.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri, Verhelst, Julie
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeentehuis en gemeenteschool van Bost [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217002 (Geraadpleegd op 08-07-2020)