erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID
217008
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217008

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpsplein van Moerzeke met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Haaks op de straat gelegen rechthoekig pand, ingeplant tegenover het gekasseide dorpsplein met de 18de-eeuwse Sint-Martinuskerk. Merkwaardige dorpswoning die al is aangeduid op een kaart in het landboek van Moerzeke van 1772-1782. Het staat er geregistreerd in 1773 als een 'behuysde erfve' met als eigenaar 'Meester Jan bapte. Wouters licenciaet in de medecijnen'. De woning is binnenshuis in de achterste travee op een moerbalk 1754 gedateerd. Als diep pand ook aangegeven op het primitieve kadasterplan van Moerzeke van 1828. Volgens een oude prentbriefkaart uit begin 20ste eeuw was het hogere voorste deel van het pand afgedekt met een half schilddak en was de voorgevel een lijstgevel. Deze gevel werd vermoedelijk midden 20ste eeuw verhoogd tot een puntgevel en werden de vensteropeningen gewijzigd. Ondanks de jongere aanpassingen is Dorp 24 exemplarisch als één van de oudere constructies aan het dorpsplein van Moerzeke en draagt het bij tot het historisch karakter ervan.

Vrij lage woning opgevat als een diephuis thans met voorpuntgevel. De twee voorste traveeën tellen twee bouwlagen en zijn afgedekt met een zadeldak met nok loodrecht op de straat. Het achter aansluitend volume telt één bouwlaag van drie traveeën en is afgedekt door een geknikt zadeldak. De verankerde constructie met gecementeerde gevels is in de voorpuntgevel en lange linker zijgevel voorzien van rechthoekige muuropeningen. Vensters met in de 20ste eeuw vernieuwde ramen, sommige met houten kruiskozijnen en kleine roedeverdeling. De vensters zijn voorzien van houten luiken en merendeels nog met groen getint glas.

Het interieur is verbouwd maar bewaart in het lagere gedeelte moerbalken met geprofileerde uiteinden of sloffen uit de 18de eeuw (één met jaartal 1754).

  • Archief Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen.
  • Gemeentearchief Hamme, Ommelooper ende terrier ofte land ende caerteboek der prochie van Moeseke, 1772-1782.
  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Primitief kadasterplan Moerzeke, 1828.

Bron     : -
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217008 (Geraadpleegd op )