19de-eeuwse hoeve en bunker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Wilgenlaan
Locatie Wilgenlaan 47, Menen (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2014 (inventarisatie: 29-11-2013 - 30-11-2014).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 19de-eeuwse hoeve en bunker

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beschrijving

Hoeve met losstaande, in U-vorm geschikte schuur, stal en boerenwoning. Ast en poel op de beboomde weiden rond de hoeve.

Site reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1771-1778) maar met slechts een langwerpig gebouw en een klein vierkant volume. De huidige hoevegebouwen klimmen voor zover zichtbaar aan de buitenzijde niet verder op dan het midden van de 19de eeuw.

Het meest imposante en best bewaarde bestanddeel van de hoeve is de rijzige bakstenen schuur in het zuiden, wellicht afgebeeld op de Popp-kaart (circa 1854). Hoeken en langsgevels bezet met lisenen. Twee dwarsdoorgangen met gevelhoge poorten; verluchtingsspleten in de traveeën tussen de poorten. Zijgevels met vlechtingen. In de oostelijke geveltop, jaarsteen "1850" en uilengat uitgespaard in radvormig geplaatste bakstenen. Zadeldak met overstek op geprofileerde daklijstbalkjes. Ingebouwd in het wagenhuis in het westelijke uiteinde van de schuur, bunker uit de Eerste Wereldoorlog.

Aan de straatzijde van de boerenwoning, oorspronkelijke 19de-eeuwse zijgevel met rondboogopening in verzorgd baksteenmetselwerk.

Bron: -

Auteurs: Debonne, Vincent

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Menen

Menen (Menen)

omvat Duitse bunker Query Farm

Wilgenlaan zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)

omvat Duitse ingebouwde bunker Query Farm

Wilgenlaan 47, Menen (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.