erfgoedobject

Woning De Deken met privé-kunstgalerij

bouwkundig element
ID
217108
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217108

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eengezinswoning met privé-kunstgalerij, volgens de bouwaanvraag van 1970 ontworpen door het Gentse architectenbureau BARO, in opdracht van Maurice en Lucienne De Deken. Het gepensioneerde koppel De Deken beoefende en verzamelde kunst en wenste in hun eigen woning een ruimte om hun kunstobjecten te integreren. De opdracht hield dus niet enkel de bouw van een eengezinswoning in, maar ook de integratie van een privé-kunstgalerij.

Het afgeronde hoekperceel, begrensd door de straten Rijvisschestraat (toen de Sint-Denijsstraat) en Rijvisschepark, is gelegen in de verkaveling Rijvisschepark van 1961, vlakbij het kasteel Rijvissche. Achteraan de woning loopt een private weg.

De bouwaanvraag, gedateerd 24 augustus 1970, werd aanvankelijk door het Ministerie van Openbare Werken afgekeurd omdat volgens de voorschriften van de verkaveling van 1961, het dakvolume een eerder klassieke invulling moest krijgen. Nadat het bureau BARO klacht indiende tegen de motivering en interpretatie van de voorschriften, werd de aanvraag alsnog in december 1970 goedgekeurd. Het pand werd in 1973 gebouwd.

De vorm van het kwartronde perceel inspireerde het bureau BARO om, rekening houdend met de voorgeschreven afstand tot de rooilijn, een vrijstaand, kwartrond gebouw van twee bouwlagen te ontwerpen. In het ontwerp van de villa komen een aantal basiskenmerken en –principes van het architectenbureau BARO tot uiting. Aan de straatzijde toont het ontwerp zich vrij gesloten: het rode baksteenparement, volgens de bouwaanvraag een bruine handgevormde steen, is slechts sporadisch doorbroken door rechthoekige vensteropeningen ingevuld met zwartgeschilderde metalen ramen met brede bovendorpels van ruw gelaten beton. Uiterst rechts bevindt zich een groot cirkelvormig raam. De dieperliggende toegang tot de woning bevindt zich in de afgeronde hoek van het perceel, centraal in de gevel. Zowel links als rechts in de toegang bevindt zich een zwartgeschilderde metalen deur met kenmerkende centrale metalen cirkel, hier roodgeschilderd. De linkse deur geeft volgens het bouwplan toegang tot de gelijkvloerse verdieping, de rechtse deur tot een trap leidend naar de eerste verdieping waar zich vermoedelijk de privé-kunstgalerij bevond. Vooraan aan de straat is er een bakstenen brievenbus. Dergelijke brievenbus in een strakke vormgeving is een vaak terugkerend element in de architectuur van BARO.

Het ontwerp focust zich op het middelpunt van de kwartronde cirkel, gelegen in de tuin en weergegeven in een laag bakstenen muurtje. Het volume richt zich in dalende lijn naar dit middelpunt. Aan de tuinzijde is de gevel dan ook heel transparant en open gelaten. Het afdalende dak wordt boven het woongedeelte gedekt met asbestleien en boven de kunstgalerij met een doorlopende glazen sheddak zodat deze ruimte verlicht wordt met zenitaal licht.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1970/ZW/1113-1116, KW/P/65/78 en KW/P/10/79.
  • DUBOIS M. 1988: Gentse architectuur van deze eeuw: een overzicht, in: DE KOONING M. (red.), Architectuur als Buur. Panorama van Gent en omstreken 1968-1988, Gent, 36-37.
  • S.n. 1988: Panorama. Scholen, Culturele en Verzorginstellingen, in: DE KOONING M. (red.), Architectuur als Buur. Panorama van Gent en omstreken 1968-1988, Gent, 142.
  • Informatie verkregen van architect Johan Baele (september 2014).

Auteurs: Depuydt, Katrijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Woning De Deken met privé-kunstgalerij [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217108 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.