Duitse bunker Tilly 2

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Sluizen
Locatie Sluizen zonder nummer, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2014 (inventarisatie: 29-11-2013 - 30-11-2014).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Duitse bunker Tilly 2

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-1999.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO II
Tags Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Gelegen ten westen van Sluizen, ten noordoosten van het gedenkteken voor Koning Albert aan de Ganzenpoot, het sluizencomplex in Nieuwpoort.

Historiek

Betonnen militaire post uit de Tweede Wereldoorlog, die recent vrij is komen te liggen. Het betreft een Regelbau 656, aangepast met een nooduitgang. Dit type standaardbunkers was bedoeld als schuilplaats voor 15 man, met aanpalende Tobruk (mitrailleurs- en observatiepost). De bunker, genummerd met "Ost-W 019-252", behoorde tot het steunpunt Oostende West 019, 'Tilly 2' genaamd. Dit steunpunt was vermoedelijk opgericht om het sluizencomplex van Nieuwpoort te beschermen. Een tweede, gelijkaardige R656 zou zich meer zuidwaarts zijn opgetrokken, tussen het Iepersas en de overlaat van de IJzer enerzijds en de overlaat van de Noordvaart (Slijkvaart) anderzijds.

Beschrijving

Betonnen militaire post met bakstenen nooduitgang. De buitenmuur is met gele en zwarte verf beschilderd. Bij de toegang aan de buitenzijde staat "St" geschilderd voor "Ständige Ausbau", wat betekent dat de constructie in principe bestand zou moeten zijn tegen bombardementen. Bij de toegang aan de binnenzijde staat het nummer van de bunker, met name "Ost-W 019-252".

Regelbau 656 bestaat in principe uit twee toegangen, die uitgeven op dezelfde gang waarin centraal een gassluis steekt om het feitelijke manschappenverblijf te bereiken. In de binnenmuur tegenover de toegangen zit telkens een opening, om deze toegangen te verdedigen. Rechts van dit hoofdgedeelte is nog een 'Tobruk' opgetrokken, een typische open observatie- en mitrailleurspost. Anders dan bij een typische R656 is de rechtertoegang omgevormd tot een nooduitgang, bestaande uit een bakstenen koker met klimijzers.

Het plafond is met stalen balken versterkt. Op de beschilderde binnenmuren zijn nog typische, mooi bewaarde instructieteksten terug te vinden, zoals "Sprachrohr", "Kein Licht bei geöffneter Scharte", "Eingangsverteidigung", "Rauchentwicklung am Tage u. bei hellen Nachten vermeiden", "Jeglisches Anschliessen von elektrischen Geräten gefährdet die Gesamtanlage und ist dahor verboten". Andere inscripties zijn vooralsnog niet ontcijferd. Deuren zijn niet meer aanwezig, wel nog enkele stalen luiken van de 'ingangsverdediging' en elementen van onder meer de verluchtings- en verwarmingsinstallatie.

  • ROLF R. (2008), Atlantic Wall Typology – Typologie du Mur de l’Atlantique – Atlantikwall-Typenheft, Middelburg.

Bron: -

Auteurs: Decoodt, Hannelore

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Sluizencomplex De Ganzepoot met oorlogsmonumenten

Sluizen (Nieuwpoort)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.