Ensemble van drie eclectische burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Generaal Capiaumontstraat
Locatie Generaal Capiaumontstraat 34-38, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijleclecticisme
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Dit ensemble van drie burgerhuizen werd rond 1911 gebouwd door de Naamlooze Maatschappij Berchemse Bouwhandel. Hun vaste architect Charles Wuyts tekende het ontwerp. Ook het ensemble van drie woningen daarnaast (28-32) werd door de Berchemse Bouwhandel gerealiseerd naar de plannen van Wuyts. Het gaat om burgerhuizen met een klassieke 19de-eeuwse indeling van de plattegrond, namelijk met een gang met trappenhuis aan één zijde, waarnaast een enfilade van salon, eetkamer en veranda en met in de achterbouw keuken en bijkeuken.

Voor de drie woningen op nummers 28-32 koos Wuyts een eclectische bouwstijl, waarbij hij het veelkleurige gebruik van de bakstenen parementen dat we kennen uit de art nouveau, combineert met een neoclassicistische opdeling van de lijstgevels. De woningen tellen drie bouwlagen onder zadeldak en drie traveeën, met eenzelfde kroonlijsthoogte. Hardstenen plinten, houten kroonlijsten op klossen, segmentbogige muuropeningen met veelkleurige rollagen, decoratieve banden in zwarte, witte of groene baksteen, zijn elementen die in de drie huizen terugkomen.

De twee zijdelingse woningen (34, 38) lijken sterk op elkaar, zowel wat het gele parement als de afwerking betreft. De deur zit in de rechter travee, centraal op de eerste verdieping een balkon met smeedijzeren leuning. Smeedijzeren hekwerk eveneens bij de voordeur en bij de keldergaten. Nummer 34 kreeg als decoratie natuurstenen panelen op de borstweringen van de bovenvensters. Bij nummer 38 werden decoratieve panelen voorzien boven en onder de vensters op de eerste verdieping waarvan de mozaïeken deels beschadigd zijn. Het schrijnwerk van de vensters is vervangen op de verdiepingen.

De centrale woning (36) met het witte parement, het natuurstenen balkon en het fronton, kreeg een iets afwijkende, rijkere toets. Deze extra aandacht voor het centrale huis, is een typisch kenmerk van kleine reeksbouw van drie woningen, die we in Zurenborg en andere eind-19de- of begin-20ste-eeuwse wijken van Antwerpen heel vaak aantreffen. Verder komen dezelfde decoratieve elementen terug als bij de andere huizen, onder meer mozaïekpanelen onder de vensters van de verdiepingen, die deels verdwenen zijn. Het schrijnwerk in de vensters is vervangen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers Berchem, 956 # 3415.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 21, 23, 25.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Generaal Capiaumontstraat

Generaal Capiaumontstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.