Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Montenaken
Straat Hannuitstraat
Locatie Hannuitstraat 18, 19, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gesloten hoeve met woonhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw en dienstgebouwen uit de tweede helft van de 18de(?) - eerste helft van de 19de eeuw. Gaaf bewaard geheel; door zijn volumes en zijn met een hek afgesloten tuin een belangrijk element in het landschap.

Bakstenen gebouwen, witgekalkt aan de erfzijde, onder zadeldaken (Vlaamse pannen, kunstleien voor het woonhuis), gegroepeerd rondom het geplaveide erf.

Ten noordwesten, inrijpoort afgedekt met een tussen aandaken gevat zadeldakje. Verankerde kalkstenen korfboogpoort. Het poortgedeelte springt in ten opzichte van van de flankerende aanbouwen: rechts een recent, tweede woonhuis en links een stal met lage, gekoppelde deurtjes in een kalkstenen omlijsting. De veldgevel van de noordwestvleugel is volledig gecementeerd.

Ten zuidwesten, boerenwoning van het dubbelhuistype, zes traveeën en twee bouwlagen (nok loodrecht op de straat); gecementeerde voorgevel en dito decoratie uit het begin van de 20ste eeuw. Rechthoekige muuropeningen in kalkstenen omlijstingen. De erfgevel telt slechts drie traveeën en heeft een licht verhoogde begane grond met kalkstenen keldergaten. In dezelfde vleugel, links van het woonhuis, wagenhuis van twee traveeën, voorzien van twee gedichte korfboogpoorten met kalkstenen imposten en een kalkstenen middenpijler.

Ten noordoosten, stallingen in twee gedeelten, met verspringende nokhoogte; rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting.

Ten zuidoosten, dwarsschuur in overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een verhoogde en gepikte, bakstenen stoel. Rechthoekige schuurpoort in houten kozijn.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Montenaken

Montenaken (Gingelom)

is gerelateerd aan Herenboerenparkjes in Montenaken

Gezusters Dehasquestraat 5, Hannuitstraat 18-19, Langstraat 66-68 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.