Burgerhuis in art nouveau

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Transvaalstraat
Locatie Transvaalstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in art nouveau

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

Het ontwerp van deze woning werd in 1914 getekend door architect Alfred Defever, die een bestaande woning voorzag van een nieuwe, eigentijdse voorgevel.

Hij voerde de werken uit in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier. Deze maatschappij was in 1886 opgericht om Zurenborg te ontwikkelen tot woonwijk voor de hogere middenklasse. De maatschappij bouwde voor eigen rekening tal van modelwoningen en –ensembles, in samenwerking met verschillende bouwmeesters, om op die manier de bouw van woningen door privé-investeerders te stimuleren. Ook was het duidelijk te bedoeling om aan te sturen op de keuze voor rijk uitgewerkte, doorgaans eclectische ontwerpen. Alfred Defever had samen met zijn vennoot August Cols de maatschappij als belangrijkste opdrachtgever, zowel in de periode voor als na de Eerste Wereldoorlog.

De woning telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. De eenvoudige gevelopbouw van de woning gebruikte hij ook al bij ontwerpen in andere stijlen. Door het gebruik van de gele baksteen, door de toevoeging van de bekroning van de deurtravee en door een aantal details in de vormgeving, vormde hij het model om tot art nouveau. Parement van gele baksteen, op plint in blauwe hardsteen en met sierbanden in donkere baksteen. De segmentbogige muuropeningen zijn allemaal versierd met een hardstenen lekdrempel in art-nouveaustijl. Fraaie geveltop boven de deurtravee, met tussen de twee lisenen een gebogen kroonlijst en siersmeedwerk. In de venstertravee domineert de driezijdige houten erker, bekroond door een sierlijk smeedijzeren balkon op hardstenen sokkel.

Vrij ondiepe woning met enkelhuisindeling, waarbij de lange achterbouw van dit type woning ontbreekt. Gang en trappenhuis in de deurtravee. Enfilade van salon, eetkamer en veranda op de begane grond; de sequentie van achter elkaar liggende kamers wordt gevolgd op de verdiepingen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 3803.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 141.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Transvaalstraat

Transvaalstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.