Neoclassicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Waterloostraat
Locatie Waterloostraat 32, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voor de bouw van deze begin-20ste-eeuwse burgerwoning werd een gestandaardiseerde neoclassicistische bouwstijl gekozen, hoewel de veel meer eigentijdse art nouveau in de Waterloostraat zeer populair was. De woning vormde een symmetrisch, spiegelend opgebouwd ensemble met de woning links, die in 1912 werd verbouwd en verhoogd. Een bouwdossier van het ensemble vonden we niet terug.

De woning telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een leien mansardedak met centraal dakvenster, met fronton bekroond. De lijstgevel kreeg een bepleisterd en witgeschilderd parement, op blauwe hardstenen plint en met houten kroonlijst op modillons. Imitatievoegen op de begane grond, kordonlijsten en doorlopende onderdorpels, segmentboogvensters die regelmatig in de gevel zijn geplaatst en zijn versierd met sluitstenen. Stucdecoratie in de borstweringen van de bovenvensters en in de fries onder de kroonlijst. Het schrijnwerk van de deur is bewaard, met gedeeld bovenlicht, beglaasde panelen met smeedijzeren traliewerk. Houtwerk van ramen en dakvenster is vernieuwd.

Opzet en afwerking van de gevel passen uitstekend binnen een vast stramien van een neoclassicistisch burgerhuis, dat we vanaf de tweede helft van de 19de eeuw overal in Antwerpen terug vinden en dat populair blijft tot in het interbellum. Hiermee vormt deze woning een goed bewaard en representatief voorbeeld van de behoudsgezinde, burgerlijke smaak in de architectuur in het begin van de 20ste eeuw.

  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 253.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waterloostraat

Waterloostraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.