erfgoedobject

Eclectisch burgerhuis

bouwkundig element
ID: 217242   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217242

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem
    Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980

Beschrijving

Eclectische woning, rond 1904 gebouwd voor rekening van Edmond Kemps, die toen in de Dolfijnstraat 40 woonde in Zurenborg. Er is geen ontwerper vermeld in het bouwdossier. Het was de bedoeling de gevel te bekronen met twee neo-Vlaamserenaissance-tuitgevels, een idee dat niet is uitgevoerd.

De woning telt drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. De lijstgevel heeft een plint van blauwe hardsteen, een houten kroonlijst en een parement van witte baksteen met lichtblauwe geglazuurde baksteen voor accenten. Dit materiaalgebruik herkennen we uit de art nouveau. Het werd gecombineerd met elementen uit de neorenaissance, zoals de boogfries onder de kroonlijst, het ronde natuurstenen balkon en de twee niet uitgevoerde tuitgevels.

Op de begane grond, rondboogdeur en –vensters, waarin het originele schrijnwerk is bewaard, gekenmerkt door een gebogen belijning van de roedeverdeling van de vensters; de dubbele deur is deels beglaasd en heeft smeedijzeren traliewerk. De muuropeningen zijn versierd met een rollaag in blauwe baksteen met natuurstenen sluitsteen. Bovengevel op hardstenen puilijst. Eerste verdieping geaccentueerd door een drielicht in de venstertravee, met een rond natuurstenen balkon. Net als de vensters op de bovenverdieping, zijn de vensters segmentbogig, met rollaag in lichtblauwe baksteen. Het schrijnwerk van de bovenvensters is vernieuwd.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1904 # 2427.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 256.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Eclectisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/217242 (Geraadpleegd op 05-08-2020)