Vierkantshoeve Snyers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Montenaken
Straat Paul Snyersstraat
Locatie Paul Snyersstraat 8, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vierkantshoeve Snyers

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Vierkanthoeve met gekasseide binnenkoer; in oorsprong uit de 17de eeuw (1635), kern uit de tweede helft van de 18de eeuw en grotendeels verbouwd in de eerste helft van de 19de eeuw.

Aan straatzijde monumentaal, fantasierijk poortgebouw opgetrokken in de 20ste eeuw, ter vervanging van het oorspronkelijk gebouw in stijl- en regelwerk dat voorzien was van het jaartal 1635. Aanpalend dienstgebouw onder zadeldak (mechanische pannen).

Woonhuis ten noordoosten van het erf. Boerenhuis van baksteen onder schilddak (kunstleien) met gebruik van kalksteen voor deur- en vensteromlijstingen. Gecementeerde erfzijdegevel van twee en een halve bouwlaag en zes traveeën. Rechthoekige venster- en deuropeningen in vlakke omlijstingen met lekdrempels; vergroot zoldervenster in de deurtravee. Achtergevel: witgekalkte baksteenbouw van vijf traveeën; kordon vormende onderdorpels; vlakke deuromlijsting met neuten en geprofileerde druiplijst. Erkervormige uitbouw ter hoogte van de tweede travee, aanbouwsel tegen de vijfde travee. Zijpuntgevel van witgekalkte baksteen en gecementeerde plint; bekroond met onderbroken, driehoekig fronton dat voorzien is van een halfrond venster met naar boven uitstekende sluitsteen; drie bouwlagen: getraliede, rechthoekige vensters met vlakke omlijsting en geprofileerde druiplijst op de begane grond; op de tweede bouwlaag, centraal rechthoekig venster met vlakke omlijsting en druiplijst geflankeerd door twee kleinere, smalle vensters; kordon vormende onderdorpels; zelfde situatie op de derde bouwlaag, doch centraal venster zonder druiplijst.

In het verlengde van het woonhuis, dienstgebouw onder zadeldak (kunstleien); aan de buitenzijde een reeks asemgaten; aan de erfzijde, getoogde deur, geflankeerd door twee getoogde venstertjes met vlakke omlijsting met sluitsteen; boven de deur, getoogd zoldervenster en rechts ervan dito venstertje.

Links een rondbooginrijpoort in vlakke omlijsting met imposten en drie sluitstenen; duifhuis boven de poort; links en rechts een rechthoekige deur waarboven dito venster in vlakke omlijsting.

Ten zuidwesten van het erf, schuur- en stalgebouw met twee rondbooginrijpoorten in vlakke omlijsting met negblokken en rechts twee rechthoekige deuren met bovenlicht en rechthoekige zoldervensters.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Kortijs

Montenaken (Gingelom)

is gerelateerd aan Herenboerenparkje van de vierkantshoeve Snyers

Paul Snyersstraat 8 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.