Hoeve Jadoul

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Montenaken
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 34, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Jadoul

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Oude domaniale hoeve, reeds vermeld in een huwelijksact van 1469. In twee fasen herbouwd in de tweede helft van de 18de eeuw. Ruime gesloten hoeve met vierkante, gekasseide binnenkoer.

Ten westen, poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) met schouderstukken en vlechtingen; opgeklampte rondbooginrijpoort in een omlijsting met negblokken aan de straatzijde; flankerende dienstgebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met blinde buitengevel.

Boerenburgerhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen oorspronkelijk onder zadeldak, later aan de noordzijde mansardevormig uitgebouwd. Witgekalkte baksteenbouw met gebruik van kalksteen. De eerste vijf traveeën maken deel uit van het 18de-eeuws woonhuis, terwijl de zesde en de zevende werden bijgebouwd in de 19de eeuw. Noordzijde: vijfhoekig, erkervormig aanbouwsel ter hoogte van de twee traveeën, links van de deur; uiterst rechtse travee verstoken achter een recenter aanbouwsel; voor het overige kloosterkozijnen met vlakke omlijsting; uitspringende centrale deurtravee. De erfzijdegevel is grondig verbouwd: rechthoekige vensters met vlakke omlijsting voorzien van sponning op de bovenverdieping; voor het overige, recentere muuropeningen. Zijpuntgevel herhaaldelijk verbouwd in de loop van de 20ste eeuw.

Ten oosten van het erf, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw: zie inscriptie "1788 d'ARBER" op één van de ankerbalken van het gebint. Zijgevels met schouderstukken, vlechtingen en drie oculi; twee opgeklampte rondbooginrijpoorten met vlakke omlijsting. Links van de rechter poort, dichtgemetselde rechthoekige muuropening en deur met vlakke omlijsting van kalksteen. Stalgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), ten zuiden van de binnenkoer. Aan de erfzijde, vijf rechthoekige deuren, telkens geflankeerd door rechthoekige muuropeningen in vlakke omlijsting; drie rechthoekige zoldervensters in dito omlijsting.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Vorsen

Montenaken (Gingelom)

is gerelateerd aan Herenboerenparkje

Hoogstraat 34 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.