Parochiekerk Sint-Andreas

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Halen
Deelgemeente Halen
Straat Loksbergenstraat
Locatie Loksbergenstraat zonder nummer, Halen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Halen (actualisaties: 23-10-2007 - 23-10-2007).
  • Adrescontrole Halen (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Halen (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Andreas

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische kruisbasiliek van 1890. Omgevend, ommuurd kerkhof. Baksteenbouw met volgende plattegrond: ingebouwde, vierkante westtoren, driebeukig schip van drie traveeën, transeptarmen van één travee en een koor van een rechte travee met vlakke sluiting, geflankeerd door sacristieën.

Overwelving door middel van een houten spitstongewelf op kalkstenen pijlers.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Loksbergenstraat

Loksbergenstraat (Halen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.