erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 21802   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21802

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, uit de 19de eeuw, thans buiten bedrijf. De ligging op een omgracht kavel duidt op een oudere kern, waarvan in de gebouwen niets bewaard bleef.

Bakstenen gebouwen uit verschillende periodes, verspreid over het erf. Oorspronkelijk woonhuis ten westen, uit de eerste helft van de 19de eeuw thans ingericht als stallingen. Acht traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), afgewolfd aan de zuidzijde. Woonhuis in de eerste drie traveeën, voorzien van rechthoekige thans gedichte vensters onder hardstenen lateien en een rechthoekige deur in hardstenen omlijsting met neuten en druiplijst op de zuidgevel.

Stallingen met grotendeels aangepaste muuropeningen doch twee behouden vensters in vlakke, hardstenen omlijsting.

Ten zuidoosten, woonhuis onder licht gebogen zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw(?). Zes traveeën en anderhalve bouwlaag, met lichte verhoging van de laatste travee. Rechthoekige muuropeningen onder houten lateien en kordon vormende lekdrempels op de bovenverdieping.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

  • Is deel van
    Zelk
    Halen (Halen)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21802 (Geraadpleegd op 23-08-2019)