Parochiekerk Sint-Lambertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Halen
Deelgemeente Zelem
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 36, Halen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Halen (actualisaties: 23-10-2007 - 23-10-2007).
  • Adrescontrole Halen (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Halen (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Lambertus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Lambertus: orgel
gelegen te Dorpsstraat 36 (Halen)

Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoromaanse kruisbasiliek uit de tweede helft van de 19de eeuw. Baksteenbouw met afwerking van hardsteen. Centrale aanleg in de vorm van een Grieks kruis, gevormd door middenbeuk en transeptarmen, samen drie traveeën, gecombineerd met een longitudinale aanleg, gevormd door de westtoren, de middenbeuk met zijbeuken en het koor van een rechte travee met absidiale sluiting, geflankeerd door sacristieën.

De kruising is overwelfd door middel van een koepel, de andere delen door kruisribgewelven op consoles.

Mobilair: Sint-Apollonia, gepolychromeerd hout (16de eeuw). Twee Lodewijk XV-biechtstoelen (18de eeuw).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

Het orgel in zijn huidige gestalte is een samenraapsel (door Geurts? of Joris) van vrij geringe waarde. Het bevat echter een belangrijke hoeveelheid oud pijpwerk van goede makelij, wellicht daterend uit de 18de eeuw.

  • Beschermingsdossier DL002296, 20 orgels in Limburg (digitaal dossier, S.N. 2003).

Elsen, Liedewij (12-05-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Halen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.