Hoeve Oude Pastorij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Halen
Deelgemeente Zelem
Straat Steenbergstraat
Locatie Steenbergstraat 20-22, Halen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Halen (actualisaties: 23-10-2007 - 23-10-2007).
  • Adrescontrole Halen (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Halen (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Oude Pastorij

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kartuizerklooster Sint-Jansberg met omgeving

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kartuizerklooster Sint-Jansberg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 01-03-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

U-vormige hoeve, uit de eerste helft van de 19de eeuw(?), met de open zijde van het erf naar de straatkant gericht. Mooie ligging in een gaaf bewaard landschap. Restauratie is aan de gang.

Bakstenen gebouwen, vroeger witgekalkt, onder zadeldaken (Vlaamse pannen), afgewolfd aan de zijvleugels, gelegen rondom een rechthoekig erf, door een lange muur en enkele recente dienstgebouwen van de straat afgesloten.

Woonhuis in het midden der centrale vleugel (nok parallel aan de straat). Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen op een verhoogde begane grond met gepikte plint. Klimopbegroeiing tegen de voorgevel. Rechthoekige vensters voorzien van houten lateien en beschilderde lekdrempels, en rechthoekige deur onder houten latei. Het woonhuis is aan weerszij geflankeerd door licht vooruitspringende stallingen van elk drie traveeën, met aangepaste ordonnantie.

Ruime dwarsschuren in de haakse vleugels, elk van drie traveeën en voorzien van een verankerde bakstenen korfboogpoort; getoogde vensters en rechthoekige deuren onder houten latei.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Kartuizerklooster Sint-Jansberg met omgeving

Kolenbergstraat, Schomstraat, Sint-Jansbergstraat, Steenbergstraat (Halen)

maakt deel uit van Zelem

Zelem (Halen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.