Parochiekerk Sint-Lambertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Ham
Deelgemeente Kwaadmechelen
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 16, Ham (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ham (actualisaties: 04-09-2007 - 04-09-2007).
  • Adrescontrole Ham (adrescontroles: 30-10-2007 - 30-10-2007).
  • Inventarisatie Ham (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Lambertus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Lambertus: toren
gelegen te Dorpsstraat 16 (Ham)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1938.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Moderne kerk met de oorspronkelijke gotische westtoren van 1615. In 1840 werd de oude kerk afgebroken en herbouwd, in 1940 werd ze nogmaals volledig vernield, en heropgebouwd in 1953-1956. Bij opgravingen in 1956 werden de grondvesten van een romaans kerkje blootgelegd.

Vierkante, massieve westtoren, typisch voor de Kempische gotiek. Bakstenen gebouw op ijzerzandstenen sokkel, op de zuidzijde geflankeerd door een vijfzijdige traptoren. Vier geledingen gescheiden door afgeschuinde waterlijsten van ijzerzandsteen. Zware, haaks op elkaar gestelde steunberen. De eerste drie geledingen zijn onversierd, op enkele ijzerzandstenen banden na, en voorzien van kleine, later aangebrachte (?) venstertjes. De bovenste geleding vertoont aan elke zijde twee bakstenen, spitsboogvormige galmgaten. De bovenste geleding van de traptoren is voorzien van gedrukte spitsbooglisenen. In de westzijde, korfboogportaal in een ijzerzandstenen omlijsting met laatgotische profilering. Bekroning door een naaldspits. De muur rondom de kerk en het kerkhof dateert van 1750.

  • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 (Kunst en Oudheden in Limburg), Hasselt, 1975, p. 10.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kwaadmechelen

Kwaadmechelen (Ham)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.