erfgoedobject

Boneffehoeve

bouwkundig element
ID
2190
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2190

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boneffehoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

U-vormig hoevecomplex met bewaarde omwalling, bestaande uit woonhuis, schuur ten noordwesten en stallingen ten noordoosten. Gaat terug op oude vesting die vermoedelijk een geheel vormde met het nabijgelegen Hof te Moortere; volgens A. Honings vanaf 1511 in het bezit van de abdij van Boneffe als onafhankelijk leengoed van de heren van Grimbergen; eind 18de eeuw aangeslagen als staatseigendom en openbaar verkocht.

Huidig grondplan dateert van het vierde kwart van de 19de eeuw: bepaalde bestanddelen verdwenen onder meer deel van schuur, andere werden verbouwd onder meer stallingen; recente aanpassingen onder meer woonhuis, schuurdak,...

Verankerde, bakstenen gebouwen op gecementeerde plint onder zadeldak (pannen, kunstleien). Rest van de voormalige bakstenen inrijpoort en omheiningsmuur.

Beschilderd woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag met opkamers voor- en achteraan; aangepast namelijk verkleind (zie nieuwe rechter zijpuntgevel); rechthoekige deur met bovenlicht en vlakke omlijsting; licht getoogde beluikte vensters met kwartholbeloop, rechthoekige getraliede vensters.

Stallingen met onregelmatige travee-indeling en één bouwlaag, muuropeningen van verschillende vormen; aangepast rechterdeel met tot dakvensters uitgewerkte laadluiken.

Monumentale rechthoekige schuur van vier traveeën en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak; langsgevels geritmeerd door lisenen; korfboogpoorten.

  • HONINGS A., Bijdrage tot de geschiedenis van Lippelo, 2 delen, Sint-Amands, 1981-1987, deel 1, p. 9-17.

Bron: DE SADELEER S., KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein-Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet; De Sadeleer, Sibylle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Boneffehoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2190 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.