erfgoedobject

Capucijnenklooster

bouwkundig element
ID: 21902   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21902

Beschrijving

Voormalig capucijnenklooster. Thans Koninklijk Atheneum. De bouw van het klooster en de kerk van de capucijnen werd aangevat in 1619 en voltooid in 1631; het complex lag volledig intra muros, met een muur aan de stadswal; na opheffing van de orde tijdens de Franse bezetting werden de gebouwen in 1798 verkocht aan G. Thoelen, die er een branderij in onderbracht; in 1808 in gebruik genomen als Stedelijke Middelbare School, tot 1834; in 1844 werd er het Koninklijk Atheneum in ondergebracht.

Van het oorspronkelijk klooster bleef slechts één vleugel over, namelijk de voormalige kapel, met name aan de Capucienenstraat; acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), uit de 17de eeuw. Witgekalkt bakstenen gebouw met aangepaste rechthoekige muuropeningen (eerste helft van de 19de eeuw); verhoogde begane grond. Een rechthoekige deur in een beschilderde hardstenen omlijsting op neuten (19de eeuw). De rechter zijgevel is voorzien van een aandak, vlechtingen, topstuk en schouderstukken; muurankers; natuurstenen band onder de geveltop; naast twee recente muuropeningen, verscheidene gedichte rondboogvensters, waarvan een met bakstenen druiplijst met gestrekte uiteinden, die het boogbeloop volgt.

  • S.N., Koninklijk Atheneum Hasselt, Gedenkboek 1850-1950, Hasselt, 1950.
  • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt, in Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt, p. 156-157.
  • VANDERSTRAETEN C., De Capucienen te Hasselt, in Verzamelde Opstellen uitgegeven door de geschied- en oudheidkundige kring van Hasselt, 13, 1937, p. 31-40.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Capucijnenklooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21902 (Geraadpleegd op 14-08-2020)