Station Oppuurs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Puurs-Sint-Amands
Deelgemeente Oppuurs
Straat Kattestraat
Locatie Kattestraat 30, Puurs-Sint-Amands (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Amands (adrescontroles: 20-10-2006 - 20-10-2006).
  • Inventarisatie Sint-Amands (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Station Oppuurs

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Stationsgebouw Oppuurs en betonnen omheining

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beknopte karakterisering

Typologiestationsgebouwen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Voormalig spoorwegstation op de spoorwegverbinding Antwerpen-Douai (over Boom-Puurs-Dendermonde, derde kwart van de 19de eeuw), nu woonhuis. Het eerste station van Oppuurs bevond zich schuin tegenover het hier besproken: het was afgewerkt op 3 november 1885 en juist voor de Eerste Wereldoorlog afgebroken. In 1912-1913 werd huidig gebouw opgetrokken; in 1922 zou hier de eerste telefooncentrale van Klein-Brabant in ondergebracht zijn; op 1 maart 1952 buiten dienst gesteld.

Alleenstaand dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Bak- en natuurstenen lijstgevel met plint in breuksteen. Verwerking van arduin in speklagen, sleutel- en hoekstenen, uitgewerkte fries geritmeerd door gevelplaten, geflankeerd door consoles op kordon. Segmentboogvormige muuropeningen met dorpel en ontlastingsboog. Verschillende elementen verwijzen nog naar de vroegere functie van het gebouw: de gevelplaat met opschrift "Oppuers" in de zijpuntgevel en het met kasseien verharde perron aan de achtergevel(spoorwegzijde). Flankerende zijvleugels van één bouwlaag; linker aanbouw werd verkleind.

  • PEPERMANS G., De spoorweg Mechelen-Terneuzen, sine loco, 1978, p. 13.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kattestraat

Kattestraat (Puurs-Sint-Amands)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.