Augustijnenklooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Havermarkt
Locatie Havermarkt 45, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Augustijnenklooster

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Augustijnenklooster: bibliotheek
gelegen te Havermarkt 45 (Hasselt)

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

HISTORIEK

De augustijnen waren reeds begin 13de eeuw in de stad gevestigd; vóór 1361 was er een kerk, en circa 1420 een ziekenhuis; tijdens de eerste helft van de 16de eeuw, uitbreiding met een oostelijk pand, dank zij de steun van prins-bisschop Erard van der Marck; stichting van een Latijnse school in de 17de eeuw; in 1714 onder prior J. Kellens (1686-1721) bouw van een nieuwe kerk aan de Kapelstraat, ter vervanging van de oude, bouwvallige kerk; in 1738 strekte het klooster zich uit van de Kapelstraat tot de Havermarkt, en van de Maagdendries tot het zogenaamde huis De Gulden Put.

BESCHRIJVING

De gebouwen waren gelegen rondom twee vierkante binnenplaatsen met tuin, en dateerden deels uit eind 17de eeuw, deels uit de 18de eeuw; in 1797, na de opheffing der orde, verkocht aan G. Claes, na wiens dood het complex verdeeld en opnieuw verkocht werd.

Slechts weinig delen bleven tot heden bewaard. Van de kerk bleven enkele resten over, zichtbaar in de achtergevels der Kapelstraat, en moeilijk geïntegreerd in een recent appartementsgebouw.

De sacristie bleef volledig behouden: bakstenen gebouw aanleunend tegen een muur der kerk; twee zichtbare bouwlagen en op elke zijde twee traveeeën onder schilddak (kunstleien). Verwerking van mergelsteen voor de banden, de hoekbanden en de geprofileerde kroonlijst. Getoogde vensters in een geblokte mergelstenen omlijsting met trapezodale sluitsteen en geprofileerde druiplijst die de boogrug volgt. De begane grond is volledg ingebouwd.

De priorij en bibliotheek, gelegen aan de Havermarkt bleven het best bewaard; het gebouw ligt enigszins achteruit ten opzichte van de straat en is voorzien van een voortuintje, afgesloten met een ijzeren hek. Breedhuis van het enkelhuistype, zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), door middel van muurankers gedateerd 1684, en opgetrokken in barokstijl. Bakstenen gebouw voorzien van een lijstgevel op een natuurstenen plint; gesmeed ijzeren muurankers en mergelstenen banden, dakvenster boven de middentravee, afgezet met mergelstenen pilastertjes die de vleugelstukken der ingezwenkte top dragen, laatstgenoemde bekroond met een klein, gebogen fronton. Steigergaten en een houten kroonlijst op modillons. Vensters in een gecementeerde mergelstenen omlijsting, rechthoekig op de benedenverdieping, getoogd op de bovenverdieping, voorzien van versierde oren, neuten, lekdrempels op consoles en een geprofileerde druiplijst. Rechthoekige deur, zoals de benedenvensters, in de zesde travee, en rondboogpoort in de laatste travee, met mergelstenen omlijsting, afgewerkt met imposten en diamantkoppen.

  • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 (Kunst en Oudheden in Limburg), Hasselt, 1975, p. 67-68.
  • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt, (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt, p. 110-111bis.
  • VAN NEUSS H., Le local des mélophiles (Bulletin de la Section Scientifique et Literaire de la Société des Mélophiles de Hasselt, 18, 1882, p. 25-48).
  • VANDERSTRAETEN C., De Augustijnen en hun klooster te Hasselt ( Verzamelde Opstellen, 9, 1933, p. 238-265).

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Havermarkt

Havermarkt (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.