Postkantoor

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Havermarkt
Locatie Havermarkt 31-35, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Postkantoor

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Postkantoor

Deze bescherming is geldig sinds 28-07-1983.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het postkantoor is een monumentaal complex in eclectische stijl met neobarokelementen en is op een gevelsteen gedateerd 1899. Het breedhuis telt zeven traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak (kunstleien) en heeft vijf dakkapellen.

Het bakstenen gebouw is voorzien van een lijstgevel met natuurstenen parement met hardstenen banden en dito parement op de benedenverdieping. De horizontale gevelgeleding wordt gevormd door de hogervermelde banden en hardstenen kordons.

Het risaliet in de tweede travee is opgevat als een ingebouwde toren, die met twee geledingen boven de kroonlijst uitsteekt, en bekroond is met een tentdak met spietorentjes op elke hoek, en een lantaarn met ingesnoerde spits. Een tweede risaliet, in de vijfde travee, heeft een in- en uitgezwenkte bekroning, voorzien van een gebroken fronton waartussen zich een aedicula bevindt. Op de schouderstukken bevinden zich siervazen. Het entablement met zware, hardstenen druiplijst met tandlijstmotief wordt gedragen door pilasters, aan weerszij van het risaliet geplaatst.

Achter de geveltop zit een dakverhoging in de vorm van een afgeknot tentdak met gesmeed ijzeren nokvorst. De vensters hebben verschillende vormen: rechthoekig op de eerste en tweede bouwlaag, getoogd op de derde. Ze zijn gevat in geprofileerde hardstenen omlijstingen. De drie deuren hebben een tussendorpel, de rechtse deur heeft een driehoekig fronton.

Bron: Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000260, 12 panden (GYSELINCK J., 1982)

Auteurs: Gyselinck, Jozef

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Havermarkt

Havermarkt (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.