erfgoedobject

Rijkswachtkazerne van 1879

bouwkundig element
ID
22054
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22054

Juridische gevolgen

Beschrijving

De rijkswachtkazerne is een neoclassicistisch gebouw op H-vormig grondplan, met voorhof langsheen de Guffenslaan, en is gedateerd 1879.

HISTORIEK

De rijkswachtkazerne is opgetrokken omstreeks 1879 op de door de afbraak van de stadswallen vrijgekomen terreinen langsheen de Hasseltse stadspromenade, in een zone waar verschillende grote openbare gebouwen werden of zouden worden opgetrokken. Algemeen werd voor de eerste generatie gebouwen (omtrent het derde kwart van de eeuw) geopteerd voor een neoklassieke vormentaal, die een streng en voornaam imago had. Naast de kazerne kan hier ook het nabije Atheneum als voorbeeld worden aangehaald. Gebouwen met een religieuze inslag, zoals het Sint-Jozefscollege, werden daarentegen in een ontzagwekkende neogotische of neoromaanse vormentaal opgetrokken. Typisch voor alle panden was wel dat ze stuk voor stuk breedbouwen waren, met voorwaartse vleugels of risalieten aan weerskanten van imposante voorhoven.

BESCHRIJVING

De rijkswachtkazerne is een neoclassicistisch gebouw op H-vormig grondplan, met voorhof langsheen de Guffenslaan, afgesloten met een smeedijzeren balustrade, regelmatig geritmeerd door omzwachtelde kokers met bijlmotief, het geheel rustend op een kalkstenen plint, op de hoeken geritmeerd door bakstenen pijlers en centraal onderbroken door een toegangshek.

Het bakstenen gebouw heeft een kalkstenen plint en ornamenten en telt dertien traveeën en twee bouwlagen, onder een leien mansardedak met zinken kroon. De sterk geritmeerde façade heeft uitspringende hoekrisalieten van twee traveeën en een geordonneerde middenrisaliet van drie traveeën, bekroond door een attiek met dubbele inscriptie “Rijkswacht”. Het gevelvlak wordt verticaal geritmeerd door sierlijk verankerde baksteenlisenen tussen de venstertraveeën en horizontaal geaccentueerd door terracottastroken met bloemmotieven tussen de eerste en tweede bouwlaag. Grote steekboogvensters met kalkstenen lekdrempels en sluitstenen zijn regelmatig gespreid over het gehele geveloppervlak, dat bovenaan wordt afgeboord door een gekorniste fries en kroonlijst. Elke travee wordt afwisselend door dakkapellen onder gebogen fronton en oeil-de-boeufs bekroond.

De centrale travee, met rondboogpoort, is breder dan de overige en wordt als middenrisaliet in de middenrisaliet beklemtoond door afgevlakt, kalkstenen bossagewerk (hoek- en negblokken), een volledig in kalksteen omlijst venster op de verdieping, bijkomend afgeboord door gecanelleerde dorische pilasters, bekroond door een trigliefen-en-metopenfries (met voorstellingen van helmen, schilden en wapentuig), een attiek met dubbele jaartalaanduiding 1879 en een driehoekig fronton, het geheel extra gemarkeerd door een wapenschild (Belgische leeuw), een bolbekroning en trofeeën. De rechter zijgevel is opgevat zoals de façade, zij het zonder oeil-de-boeufs, maar enkel met dakkapellen. De achtergevel is vlak behandeld, zonder sierelementen.

  • SCHLUSMANS F. (red.) 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DL002219, Hasselt Rijkswachtkazerne

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Voortuin van de rijkswachtkazerne

  • Is deel van
    Guffenslaan


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Rijkswachtkazerne van 1879 [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22054 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.