Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Trekschurenstraat
Locatie Trekschurenstraat 103, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve uit de 19de eeuw, gelegen aan een bocht van de weg, en omgeven door de boomgaard, door een haag aan weerszij van de hoeve van de straat afgesloten; gebouwen gegroepeerd rondom een smal, L-vormig erf.

Ten zuiden, woonhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Witgekalkt bakstenen gebouw met verwerking van kalksteen, op een gecementeerde plint. Rechthoekige vensters met kalkstenen boven- en onderdorpel; getoogde deur in een kalkstenen omlijsting. Vernieuwde zijgevel aan de straatzijde, de andere zijgevel met muurvlechtingen is oorspronkelijk.

Ten westen, haaks op het woonhuis, recentere varkensstallen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Ten noorden, dwarsschuur en stalling onder zadeldak (Vlaamse pannen); de voorgevel van de dwarsschuur is in witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een lage bakstenen stoel met gepikte plint; stalling in baksteenbouw met getoogde vensters met lekdrempel en rechthoekige deuren onder houten latei. Wagenhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw in het verlengde van het woonhuis, onder zadeldak met gelijke nokhoogte; de voorgevel is voorzien van twee gedichte rondboogpoorten. Haaks tegen de oostzijgevel van de stalling, bakstenen bakhuis met bakoven.

In de boomgaard achter de hoeve ligt een karrenhuis onder zadeldak, deels in vakwerk-, deels in baksteenbouw

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hasselt

Hasselt (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.