Scherpesteen Winning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Rapertingenstraat
Locatie Rapertingenstraat 11, 11A, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Scherpesteen Winning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gesloten hoeve, met huidig uitzicht uit de 19de eeuw, doch mogelijk oudere kern. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gecementeerd erf.

Ten westen, woonhuis van zeven traveeën en één bouwlaag met zolderverdieping onder zadeldak (Vlaamse pannen). Voorgevel van baksteen op gecementeerde plint, voorzien van rechthoekige deur in hardstenen omlijsting en vier steekboogvensters met hardstenen lekdrempel. Achtergevel in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; onderkelderd; zeven zichtbare stijlen en vier regels. Rechthoekige deur en drie kleine, rechthoekige vensters.

Ten noorden, vleugel met ingang van het woonhuis, met nieuwe steekboogdeur en -venster, daarnaast een garage. Verder een varkenstal met drie houten deuren en daarboven een zolderopening. Achtergevel met mank dak.

De oostvleugel omvat links de koestal met twee zolderopeningen, waarvan de benedenverdieping volledig verbouwd is; rechts, de paardenstal met rechthoekige houten deur en venster met zolderopening en tussen beide stallen een dichtgemetste inrijpoort die aan de straatzijde twee spiraalvormige muurankers vertoont.

Ten zuiden, grote dwarsschuur met nieuwe inrijpoort en oudere deur, venster en poort onder houten latei. In de achtergevel is nog een gedeelte stijl- en regelwerk bewaard met drie stijlen, vier regels, een windschoor en twee ankerbalken.

Tegenover het woonhuis, groot bakhuis (nok parallel aan de straat) van twee traveeën, en duiventil onder zadeldak (Vlaamse pannen). Stijlen regelwerk met bakstenen vullingen. Linkerzijgevel met pannen beschieting. Karrenhuis van baksteen onder lessenaarsdak, aanleunend tegen het bakhuis.

Aan de overkant van de straat, diephuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw met veel verbouwingen, voorzien van licht getoogde vensters, waarvan de meeste gedicht, en twee rechthoekige deuren waarvan een in hardstenen omlijsting. Straatzijde van drie traveeën met rechthoekige vensters beneden en licht getoogde vensters bovenaan. Daarnaast nieuw poortgebouw.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hasselt

Hasselt (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.