Gesloten hoeve van 1788

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Wanbeekstraat
Locatie Wanbeekstraat 10, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve van 1788

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gesloten hoeve met rechthoekig erf, opklimmend tot de 17de - 18de en 19de - 20ste eeuw. Lichtblauwgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Gelegen in een bocht van de straat; het erf is met een recente metalen poort van de straat afgesloten; boomgaard ten zuidoosten en moestuin ten noordoosten.

Ten noordoosten, woonhuis-koestal met T-vormige plattegrond onder deels mank zadeldak (Vlaamse pannen) met gebogen dekschilden en steile dakhelling, uit de 17de eeuw. Stijl- en regelwerk met lichtblauwgekalkte lemen vullingen, op gepikte bakstenen stoel. Bakstenen gevel aan erfzijde (1960). In de zijpuntgevel, onderbroken nokstijl en bewaarde lemen vullingen, en een beluikt bolkozijn. Achtergevel: bakstenen vullingen tussen de gepikte stijlen (sinds 1960). Interieur: oorspronkelijke schouw met kalkstenen wangen.

Haaks op het langgestrekte woonhuis, onderkelderde vleugel van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Hoge bakstenen stoel (kelder). Eveneens een onderbroken nokbalkdrager in de puntgevel. Lange gevels met tussengebintplaat en stijlvoetplaat; drie regels en een rechthoekig venster. Binnenhuis: schouw uit de 17de eeuw en kleizoldering.

Ten zuidoosten van het erf, paardenstal-voederhok van drie traveeën onder mank zadeldak (Vlaamse pannen). Zeer lage bakstenen stoel, zichtbare ankerbalken. Aan de erfzijde, een zolderluik en twee deuren. Aan de andere zijde van de ingangspoort, lage varkenshokken van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) in stijl- en regelwerk met lemen vullingen op hoge bakstenen stoel. Vijf ankerbalken, vier lage rechthoekige deurtjes.

Ten noordwesten, vaarzenstal-schuur van vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), deels lemen, deels bakstenen vullingen, op lage bakstenen stoel; links, vaarzenstal met zolderluik en deur, rechts, schuur met poort.

Ten zuidoosten, dwarsschuur van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1788 (donkere dakpannen). Lage bakstenen plint. Vier ankerbalken en schoren tegen de stijlen van de schuurpoort. Zijgevels met pannen beschieting.

In de moestuin achter het woonhuis bakhuis van twee traveeën en bakoven, beide onder zadeldak (Vlaamse pannen). Lage bakstenen plint en drie zichtbare ankerbalken..

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Oude-Maasstraat

Oude-Maasstraat (Hasselt)

is gerelateerd aan Siertuin

Oude-Maasstraat 10 (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.