erfgoedobject

Gesloten hoeve van 1788

bouwkundig element
ID: 22192   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22192

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gesloten hoeve met rechthoekig erf, opklimmend tot de 17de - 18de en 19de - 20ste eeuw. Lichtblauwgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Gelegen in een bocht van de straat; het erf is met een recente metalen poort van de straat afgesloten; boomgaard ten zuidoosten en moestuin ten noordoosten.

Ten noordoosten, woonhuis-koestal met T-vormige plattegrond onder deels mank zadeldak (Vlaamse pannen) met gebogen dekschilden en steile dakhelling, uit de 17de eeuw. Stijl- en regelwerk met lichtblauwgekalkte lemen vullingen, op gepikte bakstenen stoel. Bakstenen gevel aan erfzijde (1960). In de zijpuntgevel, onderbroken nokstijl en bewaarde lemen vullingen, en een beluikt bolkozijn. Achtergevel: bakstenen vullingen tussen de gepikte stijlen (sinds 1960). Interieur: oorspronkelijke schouw met kalkstenen wangen.

Haaks op het langgestrekte woonhuis, onderkelderde vleugel van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Hoge bakstenen stoel (kelder). Eveneens een onderbroken nokbalkdrager in de puntgevel. Lange gevels met tussengebintplaat en stijlvoetplaat; drie regels en een rechthoekig venster. Binnenhuis: schouw uit de 17de eeuw en kleizoldering.

Ten zuidoosten van het erf, paardenstal-voederhok van drie traveeën onder mank zadeldak (Vlaamse pannen). Zeer lage bakstenen stoel, zichtbare ankerbalken. Aan de erfzijde, een zolderluik en twee deuren. Aan de andere zijde van de ingangspoort, lage varkenshokken van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) in stijl- en regelwerk met lemen vullingen op hoge bakstenen stoel. Vijf ankerbalken, vier lage rechthoekige deurtjes.

Ten noordwesten, vaarzenstal-schuur van vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), deels lemen, deels bakstenen vullingen, op lage bakstenen stoel; links, vaarzenstal met zolderluik en deur, rechts, schuur met poort.

Ten zuidoosten, dwarsschuur van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1788 (donkere dakpannen). Lage bakstenen plint. Vier ankerbalken en schoren tegen de stijlen van de schuurpoort. Zijgevels met pannen beschieting.

In de moestuin achter het woonhuis bakhuis van twee traveeën en bakoven, beide onder zadeldak (Vlaamse pannen). Lage bakstenen plint en drie zichtbare ankerbalken..


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs : Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

  • Is deel van
    Oude-Maasstraat
    Oude-Maasstraat (Hasselt)

  • Is gerelateerd aan
    Siertuin
    Oude-Maasstraat 10 (Hasselt)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gesloten hoeve van 1788 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22192 (Geraadpleegd op 26-05-2019)