Winning van Martens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Runksterkiezel
Locatie Runksterkiezel 125, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winning van Martens

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve uit de 18de - 19de eeuw met rechthoekig erf. Witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op lage bakstenen stoel.

Ten noordoosten, woonhuis en stalling van zes traveeën onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Zeven zichtbare ankerbalken met gepikte stijlen en twee windschoren tegen de hoekstijlen. Zijpuntgevel aan straatzijde confer paardenstal. Vernieuwde stijlvoetplaat en bakstenen parement van de plint (tweede helft van de 20ste eeuw). Drie beluikte vensters en vier zolderluiken. Twee deuren; thans gedichte derde deur.

Ten zuidwesten, paardenstal van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met vier zichtbare ankerbalken en gepikte stijlen; twee windschoren tegen de hoekstijlen. Zijgevel met zichtbaar ankerbalkgebint en tussenbalkstandjuk voor het kapgebint. Tegen de paardenstal, kleine garage onder lessenaarsdak; karrenhuis onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) tegen de achtergevel (met pannen beschieting). Lage varkensstal onder mank zadeldak (Vlaamse pannen) tussen paardenstal en koestal. Stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; drie deurtjes. Aansluitende koestal onder zadeldak, met gepikte tussenstijl links en rechts ondersteund door schoorstukken. Ten noordwesten, dwarsschuur van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); hoge bakstenen stoel, drie zichtbare ankerbalken. Grote dubbele poort; rechts, deurtje van de kalverenstal en links, deur voor het voederhok.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Runksterkiezel

Runksterkiezel (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.