Vakwerkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Kuringen
Straat Diepstraat
Locatie Diepstraat 26-28, 28B, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vakwerkhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vakwerkhoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-06-2009.

omvat de bescherming als monument Vakwerkhoeve: boerenwoning
gelegen te Diepstraat 26-28B (Hasselt)

Deze bescherming is geldig sinds 15-06-2009.

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw (woonhuis) en aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw; woonhuis en toegangspoort aan de straat.

Dubbelhuis van zeven traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) op hoge bakstenen stoel reikend tot aan de onderdorpels der vensters (hellende straat). Witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Vier vensters en een deur met gestrekte tussendorpel en bovenlicht op gecementeerd bakstenen bordes. Sterk verbouwde achtergevel met acht zichtbare ankerbalken op lage bakstenen stoel.

Rechts tegen het woonhuis, bakstenen poortgebouw van twee traveeën onder zadeldak (doorlopende nok, mechanische pannen); rechthoekige poort onder I-balk met rozetten (eerste kwart van de 20ste eeuw).

Achter het woonhuis, dwarsschuur (18de eeuw), heden grotendeels afgebroken. Stalling uit de 19de eeuw, twee traveeën onder mank zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Schuur in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen van twee traveeën, vier gepikte tussenstijlen, vier gepikte regels en twee tussenstijlschoren in de eerste travee.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Kuringen

Kuringen (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.