Langgestrekte vakwerkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Kuringen
Straat Grote Baan
Locatie Grote Baan 100, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte vakwerkhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Langgestrekte vakwerkhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 15-06-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Langgestrekte vakwerkhoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-06-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De langgestrekte hoeve in versteend vakwerk heeft nog een bewaarde ordonnantie woonhuis-schuur-stal.

Historiek

Hoewel de hoeve nog niet aangeduid wordt in de Atlas van de Buurtwegen (1840-1845), wordt ze op de oudst teruggevonden mutatieschets, daterend van 1864, reeds primitief gekadastreerd als een L-vormig volume. Op de nieuwe toestand van deze mutatieschets wordt het L-vormig volume, dat gelegen is langs de Steenweg van Diest naar Hasselt (huidige Grote Baan), opgedeeld in twee percelen. Ten laatste in 1883 verdwijnt het haakse gedeelte van de L-vorm, en wordt de hoeve meer dan verdubbeld in lengte. In 1920 wordt een perceelswijziging gedocumenteerd, waarbij het oudste gedeelte van de hoeve onder één perceelnummer gebracht wordt. De mutatieschets van 1946 tenslotte, geeft de langgestrekte hoeve verkort weer, tevens verschijnt een aanhorigheid ten westen. Sindsdien onderging de hoeve blijkens het kadaster geen volumetrische wijzigingen meer tot op heden. Hoewel nog ingetekend op het huidige kadasterplan, kon de westelijke aanhorigheid niet meer waargenomen worden tijdens het plaatsbezoek in 2008.

Beschrijving

De langgestrekte hoeve is parallel met de Grote Baan gelegen en heeft een woonhuis-(dwars)schuur/stal ordonnantie onder een afgewolfd zadeldak met Vlaamse pannen. De hoeve is opgetrokken in stijl- en regelwerk met witgekalkte bakstenen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel met gepikte plint. De voorgevel (erfzijde) telt voor wat het woonhuis betreft twee vensters en twee deuren onder een luifelvormige portiek. De muuropeningen in het schuur/stalgedeelte werden aangepast. De muuropeningen in de achtergevel (straatzijde) bestaan uit drie beluikte vensters. De linker zijgevel werd verstevigd met steunberen.

Interieur

De woonhuis – (dwars)schuur/stal ordonnantie is behouden. Het woonhuis is relatief klein ten opzichte van het (dwars)schuur/stal gedeelte en omvat zes vertrekken, waarvan de twee uiterst linkse (woonkamer en keuken) gescheiden worden door een schouwelement. De oorspronkelijke ankerbalkgebinten in het (dwars)schuur/stal gedeelte werden behouden met zichtbare telmerken en vitswerkrestanten.

  • SCHLUSMANS F. 1981: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 6n 1 (A-Ha). Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt, Gent, 427.

Bron: Beschermingsdossier DL002558, Hasselt deelgemeenten vakwerkhoeven (digitaal dossier)

Datum tekst: 2009

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Kuringen

Kuringen (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.