erfgoedobject

L-vormige hoeve

bouwkundig element
ID
22256
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22256
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve uit begin 19de eeuw, op L-vormige plattegrond, met de voorgevel van het woonhuis aan de straat gelegen, en de boomgaard ten zuidwesten, aan de straatzijde door een haag afgesloten.

Gebouwen in lichtblauw overkalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen op zeer lage stoel en gepikte plint; de voorgevel van het woonhuis is volledig versteend, de zuidwestevel is gedeeltelijk versteend, gedeeltelijk in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. Zadeldaken (Vlaamse pannen).

Ten zuidoosten, woonhuis (nok parallel aan de straat) van drie traveeën en één bouwlaag; houten dakkapel aan de straatzijde; op dezelfde zijde, twee beluikte vensters in houten omlijsting, twee houten zolderluiken, en een deur met bovenlicht, eveneens in houten omlijsting.

Ten zuidwesten, stal-schuur van vijf traveeën, voorzien van drie deuren, waarvan een een halve deur, en een zolderluik. Ten noordwesten, recentere varkensstal van baksteen onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen).


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: L-vormige hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22256 (Geraadpleegd op )