Boswinning, abdijhoeve Herkenrode

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Kuringen
Straat Stevoortse kiezel
Locatie Stevoortse kiezel 100, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boswinning, abdijhoeve Herkenrode

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Voormalige abdijhoeve van de abdij Herkenrode, gebouwd onder abdis Augustine van Ham (1772-1790) in 177. (?), confer opschrift op de latei van de langsschuur.

Hoeve met losse bestanddelen, gelegen temidden van haar landerijen, en door een zandweg met de Stevoortse Kiezel verbonden.

Ten westen van het hoevecomplex ligt een alleenstaande dwarsschuur, links van de zandweg; drie traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de weg, Vlaamse pannen); tweede helft 19de eeuw; stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel; gepikte tussenstijlen (zeven), hoekstijlschoren (in de eerste en derde travee); vier verborgen regels. Westelijke zijgevel van baksteen met muurvlechtingen en hoefijzervormige muurankers.

De overige gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het erf.

Ten zuidoosten, woonhuis van acht traveeën; oudste kern bewaard in vijf traveeën, in witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een hoge, gepikte bakstenen stoel; drie kleine vensters en een houten kozijn; een deur; waterpomp in de eerste travee. Achtergevel met opkamer in de laatste travee; twee bolkozijnen, een venstertje en een deur. Recenter, bakstenen woonhuis van twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), tegen de linkerzijgevel.

Ten westen van het woonhuis, merkwaardige langsschuur gedateerd op de latei van de poort "SUB A VAN HAM ABBATISSA HERCKE... CITUR HAC 24 JULI 177."; vier traveeën onder mank zadeldak. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een bakstenen stoel; zeven gepikte tussenstijlen, twee gepikte hoekstijlschoren en twee tussenstijlschoren in de tweede en derde travee. Oostelijke zijgevel met onderbroken dakzuil, ankerbalkgebint met tussenbalkstandjuk en rechthoekige poort. Westelijke zijgevel, vernieuwd in baksteenbouw. Karrenhuis onder lessenaarsdak tegen de achtergevel.

Tegenover de langsschuur, in het noordwesten van het erf, sterk verbouwde oude stalling van zes traveeën met kern uit de 18de eeuw. Oude kern in rijk stijl- en regelwerk met recente bakstenen vullingen, nog zichtbaar in de noordgevel. Hoge bakstenen stoel. Elf tussenstijlen, drie regels en vijf (oorspronkelijk zes) tussenstijlschoren in iedere travee.

Ten noordoosten, rookhuis met varkenshokken (thans verdwenen) en paardenstal. Rookhuis van twee traveeën; baksteenbouw met in de voorgevel een rechthoekige houten deur met op de latei 179., en twee gemetste rechthoekige venstertjes. Paardenstal van vier traveeën uit de 19de eeuw. Baksteenbouw met twee arduinen, rechthoekige deuromlijstingen en twee kleine boogvormige vensters.

Ten zuiden van het woonhuis, in de moestuin, bakhuis met bakoven. Twee traveeën in stijl- en regelwerk met recente bakstenen vullingen op een zeer lage stoel. Twee regels en twee tussenstijlschoren tegen de enige tussenstijl.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Kuringen

Kuringen (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.