Semi-gesloten vakwerkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk
Straat Kattendansstraat
Locatie Kattendansstraat 114, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten vakwerkhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Semi-gesloten vakwerkhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2008.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Semi-gesloten vakwerkhoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve uit de 19de eeuw, belangrijk element in het landschap. Gebouwen in stijl- en regelwerk met blauwgekalkte lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekig erf, dat met een recent hek is afgesloten.

Ten noordwesten, woonhuis van negen traveeën onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat), met koestal in het verlengde, op een lage bakstenen stoel en gepikte plint. Gepikte stijlen (tien) en tussenstijlschoor in de eerste travee tegen de tweede tussenstijl. Twee deuren en een beluikt venster. Onderkelderde opkamer zichtbaar in de rechterzijgevel. De hoek, gevormd door de koestal en de haaks hierop staande stallingen is aan de buitenkant vernieuwd in baksteenbouw.

Ten zuidwesten, stallingen van vier traveeën op lage, bakstenen stoel en gepikte plint. Twee zolderluiken en drie deuren.

Ten zuidoosten, stalling en dwarsschuur van vier traveeën op een lage, bakstenen stoel en gepikte plint. Twee deuren; een poort in de achtergevel.

Ten noordoosten, haaks op het woonhuis, varkensstal van vier traveeën op bakstenen stoel en gepikte plint. Vier lage deurtjes.

Ten westen, achter de koestal, bakhuis van twee traveeën, de oven is verdwenen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Sint-Lambrechts-Herk

Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.