erfgoedobject

Semi-gesloten vakwerkhoeve

bouwkundig element
ID: 22292   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22292

Juridische gevolgen

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve uit de 19de eeuw, belangrijk element in het landschap. Gebouwen in stijl- en regelwerk met blauwgekalkte lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekig erf, dat met een recent hek is afgesloten.

Ten noordwesten, woonhuis van negen traveeën onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat), met koestal in het verlengde, op een lage bakstenen stoel en gepikte plint. Gepikte stijlen (tien) en tussenstijlschoor in de eerste travee tegen de tweede tussenstijl. Twee deuren en een beluikt venster. Onderkelderde opkamer zichtbaar in de rechterzijgevel. De hoek, gevormd door de koestal en de haaks hierop staande stallingen is aan de buitenkant vernieuwd in baksteenbouw.

Ten zuidwesten, stallingen van vier traveeën op lage, bakstenen stoel en gepikte plint. Twee zolderluiken en drie deuren.

Ten zuidoosten, stalling en dwarsschuur van vier traveeën op een lage, bakstenen stoel en gepikte plint. Twee deuren; een poort in de achtergevel.

Ten noordoosten, haaks op het woonhuis, varkensstal van vier traveeën op bakstenen stoel en gepikte plint. Vier lage deurtjes.

Ten westen, achter de koestal, bakhuis van twee traveeën, de oven is verdwenen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs : Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Semi-gesloten vakwerkhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22292 (Geraadpleegd op 20-05-2019)