Parochiekerk Sint-Martinus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Stevoort
Straat Sint-Maartenplein
Locatie Sint-Maartenplein 1A, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Martinus

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Martinus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

Beschrijving

Classicistische pseudo-basiliek van circa 1717, met laatgotische toren, gelegen te midden van het kerkhof en toegankelijk langs een met gietijzeren hek afgezette weg. De oorspronkelijke kerk werd in 1891-1892 voorzien van zijbeuken.

De plattegrond beschrijft een vierkante westtoren, gedateerd 1557 door middel van muurankers op de voorgevel, geflankeerd door kapellen, daterend van de vergroting van de kerk, een driebeukig schip van vier traveeën, en een koor van een rechte travee, met vlakke sluiting, aan de noordzijde geflankeerd door de kapel van de Libotton, gebouwd in 1787.

Baksteenbouw met afwerking van mergelsteen. Laatgotische toren van drie geledingen op een ijzerzandstenen plint; baksteenbouw voorzien van mergelstenen speklagen. Portaal en roosvenster dateren van de vergroting; paneel met chronogram: "PalMers CIViusque pagI/ aDIUVantIbUS ChrIsto aUCta"; zonnewijzer in mergelstenen hoeksteen, rechts; in de tweede geleding, kleine, onleesbaar geworden gevelsteen, met drie schilden; spitsboogvormige galmgaten van baksteen met mergelstenen boog- en sluitsteen; Y-tracering; ingesnoerde naaldspits (leien). Schip van vier traveeën in baksteenbouw op een arduinen plint, ijzerzandstenen plint voor de oudere gedeelten; mergelstenen hoekbanden, en pilasters, afgezet met dito banden; mergelstenen rondboogvensters met regelmatig geplaatste negblokken; houten kroonlijst op klossen; zadeldaken (leien) boven middenbeuk en koor, schilddaken boven de zijbeuken.

Zogenaamde Kapel van de Libotton, in dezelfde stijl; noordgevel met middenrisaliet, afgezet met geblokte hoekbanden, die een fronton met wapenschild dragen; hoog rondboogvenster in een vlakke omlijsting met licht uitspringende sluitsteen.

Volledig bepleisterd interieur; scheiding van middenschip en zijbeuken door middel van rondboogarcaden op zware pijlers, versierd met stucwerk; vlakke zoldering met omlopend entablement, gedragen door licht uitspringende pilasters; gelijkaardige overwelving voor zijbeuken en koor; korfboogvormige triomfboog, de sluitsteen uitgewerkt als een cartouche met guirlandeversiering van stuc. Vierkante kapel, met afgeronde hoeken en vlakke zoldering op omlopend entablement, gedragen door licht uitspringende pilasters; merkwaardige, zeer rijke Lodewijk XVI-stucversiering.

Mobilair: Maria-ten-Hemelopneming, perspectiefschildering op de zoldering der kapel; zelfde motief in stucwerk in de altaarnis van de kapel (1787). Vroeggotisch, houten kruisbeeld; houten gedenkplaat, gedateerd 1666, afkomstig van een kapel in de Kapelstraat; houten gedenkplaat, gedateerd 1545, van de abdis Mechteldisa van Herkenrode. Grafsteen van de Libotton (1787). Enkele 17de-eeuwse grafstenen op het kerkhof.

  • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 (Kunst en Oudheden), Hasselt, 1975 p. 20.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

Hyacinth Martens, erkend als bouwmeester, kreeg de opdracht tot het vergroten van de Sint-Martinuskerk te Stevoort.

Auteur niet publiek (12-08-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Stevoort

Stevoort (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.