erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
22340
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22340
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve, uit de 19de eeuw. Gebouwen in stijl- en regelwerk met lemen vullingen (op verschillende plaatsen door baksteen vervangen) onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom de rechthoekige binnenplaats.

Ten westen, woonhuis met stallingen in het verlengde (nok loodrecht op de straat). Vijf traveeën. Twee vensters en drie deuren. Bakstenen vergroting naar achteren toe over een gedeelte der achtergevel. Pannen beschieting van de linkerzijgevel.

Ten noorden, dwarsschuur van twee traveeën, haaks op het woonhuis. Bakhuis van twee traveeën ten noordoosten. Recent aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de achtergevel.

Ten zuidoosten, varkensstal van vijf traveeën; leembouw voor het grootste gedeelte door baksteen vervangen. Lessenaarsdak met luifel over de voorgevel; vijf poortjes


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22340 (Geraadpleegd op )