U-vormige vakwerkhoeve Busselkenswinning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Stevoort
Straat Kermtstraat
Locatie Kermtstraat 118, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Onroerenderfgoedrichtplan Hoogstamboomgaarden (typologisch-thematisch onderzoek: 01-01-2016 - 30-12-2018).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument U-vormige vakwerkhoeve Busselkenswinning

Deze bescherming is geldig sinds 15-06-2009.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed U-vormige vakwerkhoeve Busselkenswinning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek U-vormige vakwerkhoeve Busselkenswinning: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-06-2009.

Beschrijving

U-vormige hoeve uit de eerste (?) en tweede helft van de 19de eeuw, met gebouwen van baksteen en stijl- en regelwerk gegroepeerd rondom het rechthoekig erf, dat door een gekasseide inrit, afgesloten door een houten poortje met de straat verbonden is.

Ten westen, woonhuis, bestaande uit twee onderscheiden delen: het noordelijk gedeelte is het oudste (eerste helft 19de eeuw) en telt vijf traveeën onder mank zadeldak (Vlaamse pannen); stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een gecementeerde, bakstenen stoel; gepikte stijlen (zes) en regels (drie); onderkelderde opkamer in de twee laatste traveeën. Beluikte vensters, een zolderluik, en een deur met bolkozijn als bovenlicht. Bakstenen vergroting naar achteren toe. Zijgevel met bakstenen vullingen en twee beluikte vensters. Het zuidelijk gedeelte dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en is opgetrokken in baksteenbouw; aansluitend op de hoger vermelde vakwerkbouw, een diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen); gesmeed ijzeren muurankers S en C; bakstenen rondboognis met Sint-Antoniusbeeld boven de eerste bouwlaag; getoogde muuropeningen van verschillende afmetingen. De achtergevel is voorzien van de initialen S + B (muurankers). Hierop sluit een uit dezelfde periode daterend stallinggedeelte aan (thans gedeeltelijk als woonhuis ingericht), voorzien van een schildak (Vlaamse en mechanische pannen); getoogde muuropeningen, en in de westgevel een rechthoekige poort.

Ten oosten van het erf, varkensstal en karrenhuis in een langgestrekte vleugel van zes traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen en gepikte timmer op een verhoogde bakstenen stoel; een staldeur, een zolderluik; het karrehuis is vrijwel volledig open in de richting van het erf, en werd voorzien van een garage.

Ten zuiden, dwarsschuur met aansluitende stal onder zadeldak (Vlaamse pannen); stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een bakstenen stoel, gedeeltelijk verhoogd; links de schuurpoort, rechts de staldeur met zolderluik erboven. Voor de erfzijdegevel werd een open bergruimte onder zadeldak (kunstleien) aangebouwd. Recente bakstenen aanbouwsels tegen de achtergevel.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

De gemengde hoogstamboomgaard achter het woonhuis is op de noordelijke perceelgrens en ten (zuid)westen van de hoeve langs de landweg omsloten door meidoornhagen, die als veekeringshaag werden aangeplant. Het noordelijke deel is al op de topografische kaart van 1886 in gebruik. Op de topografische kaart van 1937 zijn beide percelen ten westen van de hoeve als hoogstamboomgaard in gebruik.

  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.

Michiels, Marijke (12-03-2018 )

Relaties

maakt deel uit van Stevoort

Stevoort (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.