Vakwerkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Herk-de-Stad
Deelgemeente Herk-de-Stad
Straat Grote Hoolstraat
Locatie Grote Hoolstraat 50, Herk-de-Stad (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Herk-de-Stad (actualisaties: 24-10-2007 - 24-10-2007).
  • Adrescontrole Herk-de-Stad (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Herk-de-Stad (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vakwerkhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Vakwerkhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-2005.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vakwerkhoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-2005.

Beschrijving

Hoeve met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw, aangepast in de 19de en 20ste eeuw. Gaaf bewaarde straatgevel, wat achteruit gelegen, met rechts, achter het woonhuis, de boomgaard, die met een haag is afgezoomd.

Houten inrijpoort met flankerende voetgangersdoorgang, opgenomen in de noordoostelijke vleugel; houten kapelletje met opschrift AVM boven de voetgangersdoorgang.

Ten noordwesten, woonhuis van zeven traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), naar verluidt eertijds gedateerd 1780 in de pannen. Overkalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen en verborgen timmer op zeer lage bakstenen stoel en gepikte plint. Stal in de eerste twee traveeën, voorzien van een klein venster en een deur met zolderluik erboven; twee beluikte bolkozijnen en een deur in het woonhuis. Duiventil in klimmende dakkapel. Onderkelderde opkamer, zichtbaar in de eerste twee traveeën der achtergevel. De rechter zijgevel met gepikte timmer is voorzien van een klein bolkozijn en een getralied venstertje. Versteende linker zijgevel met pannen beschieting.

Ten noordoosten, naast de inrijpoort, stallen van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Overkalkt stijl- en regelwerk op een bakstenen stoel en gepikte plint; twee kleine venstertjes, twee zolderluiken en twee deuren. Achtergevel met gepikte timmer.

Ten zuidwesten, bakstenen stal onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1900; muuropeningen onder houten lateien. Ten zuidoosten stond de in 1964 afgebroken dwarsschuur.

De onmiddellijke omgeving van de vakwerkhoeve heeft nog steeds een open agrarisch karakter. Het complex is wat achteruit gelegen ten aanzien van de straat, en grenst rechts en achteraan aan een voormalig boomgaardperceel.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Herk-de-Stad

Herk-de-Stad (Herk-de-Stad)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.