erfgoedobject

Vakwerkhoeve

bouwkundig element
ID: 22390   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22390

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vakwerkhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

  • is aangeduid als beschermd monument Vakwerkhoeve
    Deze bescherming is geldig sinds 01-02-2005

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vakwerkhoeve: omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 01-02-2005

Beschrijving

Hoeve met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw, aangepast in de 19de en 20ste eeuw. Gaaf bewaarde straatgevel, wat achteruit gelegen, met rechts, achter het woonhuis, de boomgaard, die met een haag is afgezoomd.

Houten inrijpoort met flankerende voetgangersdoorgang, opgenomen in de noordoostelijke vleugel; houten kapelletje met opschrift AVM boven de voetgangersdoorgang.

Ten noordwesten, woonhuis van zeven traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), naar verluidt eertijds gedateerd 1780 in de pannen. Overkalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen en verborgen timmer op zeer lage bakstenen stoel en gepikte plint. Stal in de eerste twee traveeën, voorzien van een klein venster en een deur met zolderluik erboven; twee beluikte bolkozijnen en een deur in het woonhuis. Duiventil in klimmende dakkapel. Onderkelderde opkamer, zichtbaar in de eerste twee traveeën der achtergevel. De rechter zijgevel met gepikte timmer is voorzien van een klein bolkozijn en een getralied venstertje. Versteende linker zijgevel met pannen beschieting.

Ten noordoosten, naast de inrijpoort, stallen van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Overkalkt stijl- en regelwerk op een bakstenen stoel en gepikte plint; twee kleine venstertjes, twee zolderluiken en twee deuren. Achtergevel met gepikte timmer.

Ten zuidwesten, bakstenen stal onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1900; muuropeningen onder houten lateien. Ten zuidoosten stond de in 1964 afgebroken dwarsschuur.

De onmiddellijke omgeving van de vakwerkhoeve heeft nog steeds een open agrarisch karakter. Het complex is wat achteruit gelegen ten aanzien van de straat, en grenst rechts en achteraan aan een voormalig boomgaardperceel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vakwerkhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22390 (Geraadpleegd op 27-11-2020)