erfgoedobject

Gesloten vakwerkhoeve

bouwkundig element
ID: 22435   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22435

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve uit eerste helft van de 19de (woonhuis) en tweede helft van de 19de eeuw (dienstgebouwen), gelegen aan de straat, met de moestuin ten zuiden, achter het woonhuis, en boomgaard ten westen. Gebouwen in witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen, onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Ten oosten, houten inrijpoort onder golfplaten luifeltje. Ten zuiden, woonhuis (nok loodrecht op de straat, met jaartal 1833 in de dakpannen. Vijf traveeën onder mank zadeldak met uitstekende dakrand op schoren over de voorgevel. Verhoogde, bakstenen plint. Drie beluikte vensters en een deur. Versteende achtergevel.

Ten westen, koestal en paardenstal van vijf traveeën, grotendeels versteend; enkele kleine venstertjes, drie zolderluiken en drie deuren; aangebouwd karrenhuis onder lessenaarsdak tegen de achtergevel. Ten oosten, lage varkensstal van zes traveeën met herbruikte timmer. Ten noorden, dwarsschuur met karrenhuis van vier traveeën, gedateerd 1895 in de dakpannen; enkele gepikte stijlen in de voorgevel. Tussen de koestal en het woonhuis, versteend bakhuis.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten vakwerkhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22435 (Geraadpleegd op 27-11-2020)