Hof van Seghers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Seghershof
Provincie Antwerpen
Gemeente Puurs
Deelgemeente Puurs
Straat Kleine Amer
Locatie Kleine Amer 57, Puurs (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Puurs (adrescontroles: 09-10-2006 - 09-10-2006).
  • Inventarisatie Puurs (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve met schuur

Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Losplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Achterin gelegen, voormalige losplaats aan een "kil" aan de Vliet, naar verluidt opklimmend tot circa 1700. Koopakte voor grond van 1726. Akte van erfpacht op kaai en kil van 1760, ten voordele van Ph. Seghers nog verlengd in 1844, toelating van 1892 voor uitbating van losplaats door C.L. Seghers, in 1920 gekocht door weduwe C.L. Seghers. Voormalige kolenhandel op de zuidelijke oever van de Vliet.

Woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak (nok parallel aan Kleine Amer, Vlaamse pannen) met ten zuidoosten schuur onder zadeldak (nok loodrecht op de Kleine Amer, Vlaamse pannen), beide opklimmend tot de 18de eeuw. Onderkelderd, verankerd bakstenen woonhuis van vijf traveeën met bepleisterde, kwarthol geprofileerde daklijsten. Steekbogige (betraliede) muuropeningen, beluikt aan noordgevel, centrale travee verhoogd met dakvenster in gecementeerde tuitgevel. Ten westen aansluitende kolenbergplaats onder lessenaarsdak. Interieur met bewaarde moer- en kinderbalken; kelders met gedrukte tongewelven.

Verankerde, bakstenen dwarsschuur van vijf traveeën met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Noordelijke zijpuntgevel met aandak, schouderstukken, muurvlechtingen en korfboogdeurtjes in beschilderde omlijsting.

Interieur met inscripties onder meer "1779, Peeter Seghers Coolem" en "1844 Seghers Philippus".

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Vergunningsplichtige Inrichtingen, 1892, dossier 10.
  • Gegevens verstrekt door de eigenaar/bewoner (familie Seghers).

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kleine Amer

Kleine Amer (Puurs)

is gerelateerd aan Okkernoot op heuveltje bij losplaats

Kleine Amer 55-57 (Puurs)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.