Parochiekerk Sint-Jan de Doper - toren en bijgebouwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Herk-de-Stad
Deelgemeente Schulen
Straat Kiezelweg
Locatie Kiezelweg 119, Herk-de-Stad (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Herk-de-Stad (actualisaties: 24-10-2007 - 24-10-2007).
  • Adrescontrole Herk-de-Stad (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Herk-de-Stad (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jan de Doper - toren en bijgebouwen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Jan de Doper: toren en bijgebouwen

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-1950.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Stijlgotiek
Datering19de eeuw

Beschrijving

Historiek

De oorspronkelijke kerk dateert uit de 15de eeuw. De toren is het enige overblijfsel van deze bouwfase. De kerk werd grondig herbouwd in 1709-1710. De toren bleef hierbij behouden, evenals het koor. In 1784 werd de kerk vergroot naar het oosten toe en werd de zaalkerk omgebouwd tot een driebeukige kerk.

In het begin van 1938 begon men de oude kerk te slopen na de brand van 1937. De afbraak zou als fundering voor de nieuwe kerk benut worden. Alleen de gotische toren werd gespaard. Bijna gerestaureerd ging de torenspits in de vlammen op in juli 1957.

Beschrijving

De vierkante, bakstenen toren heeft drie geledingen gescheiden door natuurstenen waterlijsten op een ijzerzandstenen plint. Er zijn ijzerzandstenen hoekbanden in de eerste geleding en een geprofileerd natuurstenen spitsboogportaal (19de eeuw). De massieve tweede geleding heeft een smalle, ijzerzandstenen lichtgleuf in elke zijde. De bovenste geleding is op elke zijde voorzien van twee gekoppelde spitsboogvormige galmgaten in een verdiept, spitsboogvormig muurvlak (baksteen). In de oostgevel bleef het verloop bewaard van de dakhellingen van twee middenbeuken: de onderste van de oorspronkelijke kerk, de bovenste van een verhoging. Er is een spitsboogvormige scheiboog op dezelfde zijde. Het dak is verdwenen.

De omgeving van de kerktoren werd ingericht als begraafplaats.

Bron: Onroerend Erfgoed Limburg, DL000105, Sint-Jan-de-Doperkerk: oude toren met bijgebouwen, historische nota

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Schulen

Schulen (Herk-de-Stad)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.