erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve met brouwerij

bouwkundig element
ID: 22473   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22473

Beschrijving

Kern uit tweede helft van de 17de eeuw, doch aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw. Moestuin ten westen, achter de schuur. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een onregelmatig gevormd erf, met een gekasseide weg die de inrijpoort met de schuurpoort verbindt.

Rechthoekige, houten inrijpoort onder zadeldakje (Vlaamse pannen), ten oosten.

Ten noorden, woonhuis van zes traveeën en twee bouwlagen, oorspronkelijk onder steil zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), thans aangepast over de drie laatste traveeën, laatstgenoemde onder een lager schilddak (kunstleien). Kern uit de 17de eeuw, te oordelen naar de dakhelling, de gesmeed ijzeren muurankers en het houten kruiskozijn op de tweede bouwlaag. Bakstenen gebouw met aangepaste muuropeningen (19de en 20ste eeuw), doch behouden houten kruiskozijn, voorzien van sponningbeloop en luiken, op de tweede bouwlaag. Gekoppelde ruitmotieven van gesinterde baksteen. Aangepaste achtergevelordonnantie. Linker zijgevel met aandak en vlechtingen; klein houten kozijn met diefijzers en sponningbeloop; in deze gevel zijn sporen zichtbaar van de dakhelling van een thans verdwenen, aanleunend gebouw.

Ten zuiden, koestal en paardenstal; zes traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een verhoogde bakstenen stoel; enkele kleine vensters, twee zolderluiken en twee deuren. Verstening en golfplaten beschieting der oostelijke zijgevel, pannen beschieting der westelijke zijgevel en een gedeelte van de achtergevel.

Ten oosten, naast de inrijpoort, varkensstal van drie traveeën onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) met luifel over de straatzijdegevel; overkalkt stijl- en regelwerk, waarvan de lemen vullingen grotendeels door bakstenen zijn vervangen. Versteende achtergevel.

Ten westen, dwarsschuur, schaapsstal en karrenhuis; vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); verstening der oorspronkelijke leembouw door middel van cementblokken, circa 1950; aangepaste muuropeningen, op de twee houten poorten na. Achtergevel in overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een verhoogde bakstenen stoel.

Ten noorden, achter het woonhuis, buiten het erf, bakstenen varkensstal onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen), met luifel aan de straatzijdegevel, en voormalig bakhuis: bakstenen gebouwtje onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

  • Is deel van
    Schulen
    Schulen (Herk-de-Stad)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Semi-gesloten hoeve met brouwerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22473 (Geraadpleegd op 19-07-2019)