erfgoedobject

Hoeve losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
22477
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22477
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve uit eind 19de eeuw; gebouwen in overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen en volledig verborgen timmer; lage bakstenen stoel; zadeldaken (Vlaamse pannen); rechthoekig erf, gedeeltelijk gekasseid, en met de open oostzijde naar de straat gericht, waar het afgesloten is door middel van een lage houten poort en een recente afsluiting.

Ten noorden, woonhuis en stal (nok loodrecht op de straat) van vier traveeën op een verhoogde bakstenen stoel; vijf vensters en twee deuren. Onderkelderd gedeelte zichtbaar in de eerste travee van de achtergevel; aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen dezelfde gevel. Versteende linker zijgevel.

Ertegenover dwarsschuur en stal van vier traveeën, voorzien van een hoge schuurpoort en een lagere stalpoort met zolderluik erboven. Karrenhuis onder lessenaarsdak tegen de achtergevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22477 (Geraadpleegd op )