erfgoedobject

Vakwerkhoeve

bouwkundig element
ID: 22479   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22479

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Vakwerkhoeve
  Deze bescherming is geldig sinds 28-02-2002

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vakwerkhoeve: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 28-02-2002

Beschrijving

Hoeve uit de 19de eeuw, aan de straat gelegen. Gebouwen in stijl,- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een smal, rechthoekig erf, open aan de straatzijde; twee bakstenen hekpijlers aan deze zijde.

Ten noorden, woonhuis en stal (nok loodrecht op de straat) van negen traveeën op een hoge gepikte, bakstenen plint; de laatste travee is van baksteen; gepikte stijlen (elf), hoekstijlschoor (eerste travee), tussenstijlschoor (in de vierde travee tegen de vierde ankerbalk) en wandplaatschoren: in de vijfde en achtste travee. Twee beluikte vensters, waarvan één een bolkozijn, en een klein beluikt venstertje; twee zolderluiken; drie deuren, waarvan twee gekoppeld.

Ten zuiden, dienstgebouw met ordonnantie: karrenhuis-dwarsschuur-paardenstal-koestal-aangebouwde varkensstal onder lessenaarsdak; zeven traveeën op een zeer lage, bakstenen stoel. Aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de achtergevel. Ten westen, bakhuis van twee traveeën.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs : Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Aanvullende informatie

De hoeve met losstaande bestanddelen is gelegen in een landelijke omgeving. De onmiddellijke omgeving is eerder gesloten met bospercelen, terwijl de wijdere omtrek bestaat uit weilanden. De weilanden ten noordoosten van het hoevecomplex worden op de biologische waarderingskaart aangeduid als complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen.


Auteurs : Elsen, Liedewij


Relaties

 • Is deel van
  Berbroek
  Berbroek (Herk-de-Stad)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Vakwerkhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22479 (Geraadpleegd op 22-05-2019)