Vakwerkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Herk-de-Stad
Deelgemeente Schulen
Straat Heidestraat
Locatie Heidestraat 19, Herk-de-Stad (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Herk-de-Stad (actualisaties: 24-10-2007 - 24-10-2007).
  • Adrescontrole Herk-de-Stad (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Herk-de-Stad (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Vakwerkhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 28-02-2002.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vakwerkhoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-02-2002.

Beschrijving

Hoeve uit de 19de eeuw, aan de straat gelegen. Gebouwen in stijl,- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een smal, rechthoekig erf, open aan de straatzijde; twee bakstenen hekpijlers aan deze zijde.

Ten noorden, woonhuis en stal (nok loodrecht op de straat) van negen traveeën op een hoge gepikte, bakstenen plint; de laatste travee is van baksteen; gepikte stijlen (elf), hoekstijlschoor (eerste travee), tussenstijlschoor (in de vierde travee tegen de vierde ankerbalk) en wandplaatschoren: in de vijfde en achtste travee. Twee beluikte vensters, waarvan één een bolkozijn, en een klein beluikt venstertje; twee zolderluiken; drie deuren, waarvan twee gekoppeld.

Ten zuiden, dienstgebouw met ordonnantie: karrenhuis-dwarsschuur-paardenstal-koestal-aangebouwde varkensstal onder lessenaarsdak; zeven traveeën op een zeer lage, bakstenen stoel. Aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de achtergevel. Ten westen, bakhuis van twee traveeën.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

De hoeve met losstaande bestanddelen is gelegen in een landelijke omgeving. De onmiddellijke omgeving is eerder gesloten met bospercelen, terwijl de wijdere omtrek bestaat uit weilanden. De weilanden ten noordoosten van het hoevecomplex worden op de biologische waarderingskaart aangeduid als complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen.

Elsen, Liedewij (12-05-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Berbroek

Berbroek (Herk-de-Stad)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.