erfgoedobject

Sint-Pietersgodsgasthuis

bouwkundig element
ID
2254
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2254

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rustoord van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.). Complex met neogotische inslag van vijftien traveeën en twee bouwlagen. Middenpartij met markerende steunberen mogelijk naar ontwerp van J. Schadde, naar verluidt opklimmend tot 1866: volgens kadaster perceel onbebouwd in 1865 en bebouwd in 1869; zijvleugels en aansluitende ziekenzalen naar ontwerp van E. Careels respectievelijk van 1901 en 1912, bovenverdieping van laatstgenoemde vergroting naar ontwerp van 1948 van G. Careels. In het derde kwart van de 19de eeuw uitgebreid met woningen voor echtparen.

Baksteenbouw met banden van witte steen en getande baksteenfries. Tudorboogvensters en steekboogdeur.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters, Puurs, schetsen, 1865/14, 1869/11.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Commissie van Openbare Onderstand, gebouwen, Puurs, godsgasthuis Sint-Pieter, dossiers 1, 2, 3 en 6. Rusthuis sint-Pieter, dossier I, 13.
  • MEUL V., Jozef Schadde (1818-1894). Provinciale architect van het arrondissement Mechelen van 1853 tot 1869. Een onderzoek naar neogotiek en eclectisme in de landelijke kerkelijke architectuur van de provincie Antwerpen, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 1992, deel II, bijlage V.

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1995


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Pietersgodsgasthuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2254 (Geraadpleegd op 20-06-2021)